Raporty bieżące

27.11.2020

27.11.2020

Raport bieżący nr 26/2020 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym WZ

27.11.2020

Raport bieżący nr 25/2020 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.

16.11.2020

Raport bieżący nr 24/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

03.11.2020

Raport bieżący nr 23/2020 Unima 2000:

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

30.10.2020

Raport bieżący nr 2/2020 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na NWZA

30.10.2020

Raport bieżący nr 22/2020 Unima 2000:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20.10.2020

Raport bieżący nr 21/2020 Unima 2000:

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

06.10.2020

Raport bieżący nr 20/2020 Unima 2000:

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.09.2020

Raport bieżący nr 19/2020 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

22.09.2020

Raport bieżący nr 18/2020 Unima 2000:

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

09.09.2020

Raport bieżący nr 17/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

08.09.2020

Raport bieżący nr 16/2020 Unima 2000:

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

19.08.2020

Raport bieżący nr 15/2020 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

19.08.2020

Raport bieżący nr 14/2020 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r.

18.08.2020

Raport bieżący nr 13/2020 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

18.08.2020

Raport bieżący nr 12/2020 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących

17.08.2020

Raport bieżący nr 11/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

17.07.2020

Raport bieżący nr 10/2020 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17.07.2020 

Raport bieżący nr 1/2020 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA

19.05.2020

Raport bieżący nr 9/2020 Unima 2000

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

13.05.2020

Raport bieżący nr 8/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

07.05.2020

Raport bieżący nr 7/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

21.04.2020

Raport bieżący nr 6/2020 Unima 2000:

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

16.04.2020

Raport bieżący nr 5/2020 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

18.03.2020

Raport bieżący nr 4/2020 Unima 2000:

Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku

04.02.2020

Raport bieżący nr 3/2020 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

31.01.2020

Raport bieżący nr 2/2020 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

28.01.2020

Raport bieżący nr 1/2020 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)