Raporty bieżące

05.12.2018

Raport bieżący nr 29/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

30.11.2018

Raport bieżący nr 28/2018 Unima 2000:

Powzięcie informacji o wyborze oferty Spółki

27.11.2018

Raport bieżący nr 27/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy

20.11.2018

Raport bieżący nr 26/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

09.10.2018

Raport bieżący nr 25/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

26.09.2018

Raport bieżący nr 24/2018 Unima 2000:

 Informacja o uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

18.07.2018

Raport bieżący nr 23/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

22.06.2018

Raport bieżący nr 22/2018/K Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 22/2018 – uzupełnienie treści raportu bieżacego

22.06.2018

Raport bieżący nr 22/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

20.06.2018

Raport bieżący nr 21/2018 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

19.06.2018

Raport bieżący nr 20/2018 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

19.06.2018

Raport bieżący nr 19/2018 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

19.06.2018

Raport bieżący nr 18/2018 Unima 2000:

Powołanie osoby nadzorującej

19.06.2018

Raport bieżący nr 17/2018 Unima 2000:

Wybór Członków Zarządu na nową kadencję

18.06.2018

Raport bieżący nr 16/2018 Unima 2000:

Główne założenia strategii Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2018-2020

05.06.2018

Raport bieżący nr 15/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

25.05.2018 | EBI

Raport bieżący nr 1/2018 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA

23.05.2018

Raport bieżący nr 14/2018 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21.05.2018

Raport bieżący nr 13/2018 Unima 2000:

Zakończenie realizacji programu skupu akcji własnych

15.05.2018

Raport bieżący nr 12/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

26.04.2018

Raport bieżący nr 11/2018 Unima 2000:

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 10/2018

26.04.2018

Raport bieżący nr 10/2018 Unima 2000:

Rekomendacja WZA wypłaty dywidendy

20.04.2018

Raport bieżący nr 9/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

11.04.2018

Raport bieżący nr 8/2018 Unima 2000:

Przyjęcie znaczącego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta

21.03.2018

Raport bieżący nr 7/2018 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy

20.03.2018

Raport bieżący nr 6/2018 Unima 2000:

Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2016 dotyczącego przyjęcia regulaminu i rozpoczęcia skupu akcji własnych

20.03.2018

Raport bieżący nr 5/2018 Unima 2000:

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

29.01.2018

Raport bieżący nr 4/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

16.01.2018

Raport bieżący nr 3/2018 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

15.01.2018

Raport bieżący nr 2/2018 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

15.01.2018

Raport bieżący nr 1/2018 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)