Raporty bieżące

22.11.2016

Raport bieżący nr 33/2016 Unima 2000:

Przyjęcie regulaminu i rozpoczęcie skupu akcji własnych

05.09.2016

Raport bieżący nr 32/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

17.08.2016

Raport bieżący nr 31/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

25.07.2016

Raport bieżący nr 30/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

7.07.2016

Raport bieżący nr 29/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

1.07.2016

Raport bieżący nr 28/2016 Unima 2000:

Zawarcie umowy znaczącej

14.06.2016

Raport bieżący nr 27/2016 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

14.06.2016

Raport bieżący nr 26/2016 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

14.06.2016

Raport bieżący nr 25/2016 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016

18.05.2016

Raport bieżący nr 24/2016 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17.05.2016 | EBI

Raport bieżący nr 3/2016 Unima 2000:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2015

17.05.2016 | EBI

Raport bieżący nr 2/2016 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA

17.05.2016

Raport bieżący nr 23/2016 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

16.05.2016

Raport bieżący nr 22/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

10.05.2016

Raport bieżący nr 21/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

09.05.2016

Raport bieżący nr 20/2016 Unima 2000:

Rekomendacja na WZA wypłaty dywidendy

06.05.2016

Raport bieżący nr 19/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

19.04.2016

Raport bieżący nr 18/2016 Unima 2000:

Wpis w KRS połączenia spółek Lockus sp. z o.o. i Teleinvention sp. z o.o.

29.03.2016

Raport bieżący nr 17/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

16.03.2016

Raport bieżący nr 16/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

04.03.2016

Raport bieżący nr 15/2016 Unima 2000:

Uchwały o połączeniu spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

22.02.2016

Raport bieżący nr 14/2016 Unima 2000:

Informacja o wygraniu przetargu publicznego

18.02.2016

Raport bieżący nr 13/2016 Unima 2000:

Akcjinariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 16 lutego 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym NWZ

17.02.2016

Raport bieżący nr 12/2016 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2016r.

17.02.2016

Raport bieżący nr 11/2016 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

10.02.2016

Raport bieżący nr 10/2016 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

09.02.2016

Raport bieżący nr 9/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

28.01.2016

Raport bieżący nr 5/2016 Unima 2000:

Korekta/ uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 z 20.01.2016r.

28.01.2016

Raport bieżący nr 8/2016 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2016 roku raportów okresowych

21.01.2016

Raport bieżący nr 7/2016 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku

20.01.2016

Raport bieżący nr 6/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

20.01.2016

Raport bieżący nr 5/2016 Unima 2000:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20.01.2016

Raport bieżący nr 4/2016 Unima 2000:

Decyzja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

19.01.2016

Raport bieżący nr 3/2016 Unima 2000:

Wyrażenie zgody na połączenie spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

11.01.2016

Raport bieżący nr 2/2016 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

08.01.2016 | EBI

Raport bieżący nr 1/2016 UNIMA 2000:

Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

04.01.2016

Raport bieżący nr 1/2016 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)