Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych 3

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.