Warsztaty 14.11.2017 – rejestracja

Warsztaty pt.: „Spotkanie z analityką” organizowane 14 listopada 2017 przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

W celu zgłoszenia deklaracji udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Wypełnij formularz
zgłoszeniowy

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Firma

Numer telefonu

Adres e-mail

Jeżeli ma Pani/Pan dodatkowe uwagi prosimy o podanie ich poniżej:

 Wyrażam zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgoda jest dobrowolna, lecz jej wyrażenie jest niezbędne, abyśmy mogli się z Panią/Panem kontaktować i odpowiedzieć na zgłoszenie udziału w warsztatach. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Patrz polityka prywatności.Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.:

Grzegorz Wilczak

Grzegorz Wilczak
Kierownik Działu Marketingu
D +48 12 2980 574
M +48 601 508 216

kontakt Unima 2000