Krzysztof Sikora

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Wiceprezes Zarządu Lockus Sp. z o.o.

Krzysztof Sikora Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Członek Zarządu Krzysztof Sikora odpowiada za projektowanie i integracje systemów automatyki budynkowej, systemów bezpieczeństwa osób i mienia, systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz technologie inteligentnego budynku. Nadzoruje projekty i budowę sieci strukturalnych oraz przygotowywanie infrastruktury dla Data Center. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo informatyczne firmy.

Wykształcenie:

Wyższe, magister inżynier, elektrotechnik. Studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 2015 – nadal Członek Zarządu / Dyrektor ds. Realizacji Projektów w Unima 2000 S.A.,
2006 – 2015 r. Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Realizacji Projektów w Unima 2000 S.A.,
2005 – 2006 r. Członek Zarządu / Dyrektor ds. Operacyjno –Technicznych w Unima 2000 S.A.,
2003 – 2004 r Ostatnie stanowisko: Prezes Zarządu w Z i S Tele-Fonika Sp. z o.o.,
2000 – 2003 r. Dyrektor Techniczny w Pro-Futuro S.A.,
1997 – 1999 r. Ostatnie stanowisko: Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji w Grupie Kapitałowej Tele-Fonika,
1993 – 1996 r. Ostatnie stanowisko: Specjalista ds. Teletransmisji w Telekomunikacja Polska S.A.

W ramach grupy kapitałowej od 02/2007 r. do 04/2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Teleinvention Sp. z o.o. Od 03/2016 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Lockus Sp. z o.o.


Krzysztof Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.