Krzysztof Kniszner

Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner odpowiada za rozwój firmy oraz politykę handlową. Nadzoruje dział rozwiązań IT ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń systemów Contact Center, systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej. Koordynuje pracę wszystkich działów firmy.

Wykształcenie:

Wyższe, magister inżynier, inżynieria elektryczna.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 1998 – nadal Prezes Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
od 1994 – nadal Związany z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
(do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)
1991 – 1994 Dyrektor Oddziału w Apexim Sp. z o.o.
1990 – 1991 Kierownik Wydziału Produkcji w Mercomp Sp. z o.o.

W ramach grupy kapitałowej w latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Iqnet Sp. z o.o., a w latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.


Krzysztof Kniszner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.