Integracja systemów i zarządzanie budynkiem

BMS (Building Management System) to mózg, który w przemyślany sposób kontroluje i optymalizuje środowisko w budynkach. Można dzięki niemu zredukować koszty utrzymania obiektu oraz zapewnić komfort i bezpieczeństwo przebywającym w nim osobom.
Nie ma dwóch takich samych budynków. Każdy wymaga odrębnego potraktowania ze względu na zastosowane w nim technologie i urządzenia. Muszą one efektywnie ze sobą współpracować i być odpowiednio zintegrowane, aby zapewnić „szyty na miarę” System Zarządzania Budynkiem.

Nowoczesny System BMS składa się z urządzeń sterujących i monitorujących połączonych w standaryzowaną sieć automatyki budynkowej. System Zarządzania Budynkiem jest narzędziem, dzięki któremu można kontrolować takie systemy jak: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, systemy bezpieczeństwa, instalacje elektryczne, oświetlenie czy systemy wodno-kanalizacyjne.

Nieodłączną częścią BMS jest sprawna wizualizacja na stanowisku komputerowym, która pozwala obserwować przebieg procesów zachodzących w budynku. Dzięki temu użytkownik jest na bieżąco informowany o stanie pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, a także o wszelkich zaistniałych awariach i nieprawidłowościach.

System Zarządzania Budynkiem, zwany też Systemem Automatyki Budynku, może być zastosowany i spełniać należycie swoją rolę zarówno w małych budynkach (np. domach jednorodzinnych), jak też w wielokondygnacyjnych obiektach o ogromnej powierzchni (np. galeriach handlowych).

Co zyskujesz?

 • Zarządzanie instalacjami technicznymi budynku z jednego miejsca (stacji operatorskiej – w przypadku dużych obiektów lub sterownika ściennego – w przypadku nierozbudowanych budynków);
 • Integrację systemów występujących w budynku;
 • Możliwość obserwacji zdarzeń, stanów urządzeń, parametrów budynku, a także zdalnej kontroli systemami budynku z zewnątrz za pomocą Web Serwera;
 • Redukcję kosztów utrzymania budynku i możliwość ochrony środowiska. BMS daje odczuwalne oszczędności energii elektrycznej dzięki odpowiednim algorytmom załączania urządzeń i możliwości sterowania rozpływem ciepła;
 • Monitoring jakości energii elektrycznej;
 • System otwarty. W każdej chwili masz możliwość dodania nowej funkcjonalności do systemu;
 • Komfort i bezpieczeństwo użytkowanego budynku.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym jest przeznaczony do sterowania i kontrolowania stanów urządzeń, które mają wpływ na przebieg sprawnej ewakuacji oraz ochrony przed ogniem i dymem w sytuacji wystąpienia alarmu pożarowego. Różnica między tym systemem, a klasycznymi systemami zarządzania budynkiem (BMS) jest praktycznie niewidoczna. Polega ona na tym, że system taki realizuje wyłącznie funkcje związane z bezpieczeństwem pożarowym nie zapewniając dodatkowo  komfortu użytkowania budynku.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym posiada wymagane przez prawo uprawnienia i certyfikaty. Funkcjonuje on w oparciu o złożone matryce sterowania zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Urządzenia w zasięgu jego działania to m.in.: klapy i bramy odcinające strefy pożarowe, wentylatory, klapy dymowe i oddymiające, kurtyny automatyczne i in.

Uruchomienie takiego zintegrowanego systemu oznacza przejęcie kontroli nad wszystkimi autonomicznymi centralami i sterowanie takimi urządzeniami jak bramy, schody ruchome, windy i in.  Jednocześnie funkcje centrali SSP są ograniczone wyłącznie do działań związanych z detekcją.

W przypadku pojawienia się zagrożenia system zapewnia racjonalną, zdecydowaną i bezkolizyjną obróbkę wszystkich napływających informacji. Za pomocą zintegrowanego interfejsu graficznego z przygotowanymi planami można sprawnie zlokalizować miejsce wystąpienia alarmu.

Odpowiednie skonfigurowanie systemu sprawia, że wszystkie dane dotyczące zdarzenia (np. przegród, dróg ewakuacyjnych, odległości, stref ewakuacji) mogą być wizualizowane, przetwarzane i przekazywane dalej. System pozwala też na integrację danych technicznych – numeru czujnika, rodzaju i lokalizacji meldunku czy adresu pomieszczenia. Możliwe jest również umieszczenie w tekście wskazówki dla służb interwencyjnych (policji i straży pożarnej) albo specjalnych uwag opisujących podejmowane czynności.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru;
 • Sprawną ewakuację osób znajdujących się na terenie obiektu;
 • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru;
 • Stały i globalny monitoring obiektu oraz sprawną obróbkę wszystkich danych;
 • Błyskawiczny kontakt z służbami interwencyjnymi (policją, strażą pożarną).