2020

RAPORTY BIEŻĄCE 2020

19.05.2020
Raport bieżący nr 9/2020 Unima 2000: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

13.05.2020
Raport bieżący nr 8/2020 Unima 2000: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

07.05.2020
Raport bieżący nr 7/2020 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

21.04.2020
Raport bieżący nr 6/2020 Unima 2000: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

16.04.2020
Raport bieżący nr 5/2020 Unima 2000: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

18.03.2020
Raport bieżący nr 4/2020 Unima 2000: Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku

04.02.2020
Raport bieżący nr 3/2020 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

31.01.2020
Raport bieżący nr 2/2020 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

28.01.2020
Raport bieżący nr 1/2020 Unima 2000: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku