Wyrażam zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Odwołanie wyrażonych zgód patrz: Wycofanie zgód marketingowych.