Zarząd

WOJCIECH WŁODARCZYK
Podział zadań i obowiązków Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Prezes Zarządu nadzoruje prace działu administracji/biura zarządu działu kadr i płac, 

działu finansowo-księgowego.

Wiceprezes Zarządu nadzoruje prace działu niskich prądów, działu logistyki, działu realizacji IT.

Członkowie Zarządu wspólnie nadzorują prace działu handlowego IT i działu marketingu.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Rada Nadzorcza

Wojciech Wolny
Rafał Jagniewski
Bartosz Ćwikliński
Artur Jedynak
Jerzy Kufel
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2021
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
25
3
75
15 grudnia 2012 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2013 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2014 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2015 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2016 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2017 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2018 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2019 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2020 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2021 r.
0
0
2
100
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2021
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2012 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2013 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2014 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2015 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2016 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2017 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2018 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2019 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2020 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2021 r.
3
60
2
40

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU.

Wojciech Włodarczyk 

Wykształcenie:

Wojciech Włodarczyk jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej Wydziału Zarządzania i Marketingu w Krakowie. Otrzymał tytuł: Magister Inżynier.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2010 jest właścicielem, prowadzi Działalność Doradczą dla Biznesu
 • od 2017 do 2020 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu i komitetu ds. Wynagrodzeń w spółce Grupa Kęty S.A.
 • od 2012 do 2019 pełnił funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Ceramika Nowa Gala S.A.
 • od 2012 do 2018 pełnił funkcję Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej (delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu  (06.2017-11.2017)) w spółce Qumak S.A.
 • od 2010 do 2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Voxel S.A. (delegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu 03-04.2016)
 • od 2010 do 2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Projprzem S.A.
 • od 2008 do 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu, Prezesa Zarządu oraz Członka i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w spółkach zależnych Naftoserwis Sp z o.o., Naftor Sp. z o.o. w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • od 04.2008 do 12.2008 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń w spółce Ciech S.A.
 • od 2007 do 2008 pełnił funkcję Senior Expert w  Departamencie Doradztwa Biznesowego w spółce  Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
 • od 2005 do 2007 zajmował stanowisko Senior w Dziale Business Advisory, Grupa Oil, Gas and Chemicals w spółce Ernst & Young
 • od 1999 do 2005 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Biurze Strategii ds. Projektów Strategicznych (2003-2005), Kierownika Projektów Strategicznych (2002-2003), Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (2000-2002), Starszego Analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (1999-2000) w spółce PKN Orlen S.A.
 • od 2000 do 2008 pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w Grupie Kapitałowej PKN Orlen – S.U. (Sanatorium Uzdrowiskowe) Krystynka Sp. z o.o.
 • od 1997 do 1999 pełnił funkcję Kierownika Metali Szlachetnych w  Departamencie Ekonomicznym i Planowania Finansowego w spółce Mennica Państwowa S.A.
 • od 1994 do 1997 pełnił funkcję Starszego Księgowego Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego  (1996-1997) oraz Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Księgowy Papierów Wartościowych (1994-1995)

Od 2018 roku jest Wykładowcą na Studiach Podyplomowych Wydziału Funkcjonowania Rynków Energii w Wyższej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wojciech Wolny

Wykształcenie:

Wojciech Wolny jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2005 – Założyciel i Prezes Zarządu gliwickiej spółki informatycznej Euvic Sp. z o.o. 
 • od 2017 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz architekta w spółce Euvic IT S.A. 
 • od 2019 – Pełni funkcję Prezesa Zarządu Edge One Solutions Sp. z o.o.

Pozostałe doświadczenie:

 • Pomysłodawca „Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud” oraz Klastra Human Cloud.
 • od 2011 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Energia Sp. z o.o.  
 • od 2013 do 2015 Członek Rady Nadzorczej w spółce JCommerce S.A.
 • od 2016 Członek Rady Nadzorczej w spółce Hycom S.A. 
 • od 2016  Członek Rady Nadzorczej w spółce Komex S.A.
 • od 2016 do 2020 Członek Rady Nadzorczej w spółce Bonair S.A.
 • od 2017 do 2019. Członek Rady Nadzorczej w spółce Qumak S.A.
 • od 2017 Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej Madkom S.A.
 • od 2019 Członek Rady Nadzorczej w spółce Euvic Solutions S.A.
 • od 2021 Członek Rady Nadzorczej w spółce EO Networks EO S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Rafał Jagniewski

Wykształcenie:

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (1996) oraz studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2009 r. do dziś – Wiceprezes Zarządu eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2010 r. – 2011 r. – Członek Zarządu w Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2007 r. – 2009 r. – Członek Zarządu – CFO w Comp S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2007 r. – Członek Zarządu – CFO w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • od 2000 r. – 2014 r. zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Bartosz Ćwikliński

Wykształcenie:

Bartosz Ćwikliński jest absolwentem Akademii, na wydziale Finanse Przedsiębiorstw.  W 2004 roku ukończył Studia Podyplomowe z  Audytu, na kierunku Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie razem z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Zdobył dyplom Kontrolera Wewnętrznego II stopnia oraz w 2009 roku, CIMA  Instytutu Rachunkowości Zarządczej. W 2000 roku ukończył kurs dla kandydatów na głównych księgowych w Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce.  W 2007 roku uczestniczył w warsztatach, praktyki stosowania w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 ukończył seminarium „Konsolidacji Sprawozdań Finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Gazetę Prawną. W 2007 roku ukończył kurs „Obowiązki Informacyjne Emitenta Giełdowego”, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2017 prowadzi działalność gospodarczą głównie w obszarze consultingu finansowego
 • od 2017 do 2019 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (09.2017-10.2017) oraz Wiceprezesa Zarządu (10.2017-11.2018) w spółce Qumak S.A.
 • od 04.2017 do 09.2017 pełnił funkcję COO/CFO w spółce Grape Up Sp. z o.o.
 • od 2010 do 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w spółce It Works S.A.
 • od 2006 do 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Software Mind S.A.
 • od2002 do 2006 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego w spółce Comarch S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Artur Jedynak

Wykształcenie:

Artur Jedynak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Informatyki oraz Sztucznej Inteligencji.

Posiada 21 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia na stanowiskach
kierowniczych oraz 10 lat doświadczenia w zarządzaniu Spółką giełdową na stanowisku Prezesa
Zarządu.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ S.A.
 • od 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce KBJ Services sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Członka Zarządu  w spółce SoftyLabs Sp. z o.o.
 • od 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Onvestor ASI Sp. z o.o.
 • od 2021 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce JR Holding ASI S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Jerzy Kufel posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu biznesu w branży IT:

Wykształcenie:

 • 2003 – 2004 – Uczelnia: SGH w Warszawie
  Kierunek studiów: MBA prowadzone przez MCX na podstawie WEMBA
 • 1999 – 2002 – Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  Tytuł zawodowy: Magister
  Kierunek studiów: Biznes/handel, ogólne

 

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – do chwili obecnej – Założyciel i Prezes Zarządu iteo S.A.
 • 2018 – do chwili obecnej – Założyciel i członek zarządu SoDA – Software Development Association Poland
 • 2020 – do chwili obecnej – Inwestor („anioł biznesu”) w Nethansa – Marketplace Agency & e-commerce automation
 • 2004-2011 – Współzałożyciel oraz dyrektor sprzedaży w net-o-logy Sp.z o.o.
 • 2001-2004 – KAM w MCX Systems

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PREZES ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Grzegorz Pardela
Wykształcenie:

Wyższe oraz Executive Master of Business Administration – ukończone z wyróżnieniem

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – 2020 Doradca ds. wdrożenia faktoringu; Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 2018 – 2019 Dyrektor Zarządzający; eFaktor S.A.
 • 2011 – 2018 Dyrektor Handlowy, Prokurent a później Członek Zarządu; Pragma Faktoring S.A. i Pragma Faktor Sp. z o. o
 • 2009 – 2010 Regionalny Dyrektor Sprzedaży; Fortis Commercial Finance Sp. z o. o.
 • 2005 – 2009 Business Development Manager; Bibby Financial Services Sp. z o. o.
 • 2002 – 2005 Regionalny Kierownik ds. Rozwoju; Carbologistic Sp. z o.o.
 • 2000 – 2001 Pracownik Naukowy; Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Grzegorz Pardela nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

WICEPREZES UNIMA 2000
SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Piotr Urbaniec

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe inżynierskie na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Budowy Maszyn (1996-2001)

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 11.2019 – 04.2021 Członek Zarządu Innowacja Polska Sp. z o. o.
 • 02.2018 – 11.2019 Dyrektor Zarządzający Infolet Sp. z o.o.
 • 05.2015 –11. 2017 Doradca Zarządu ds. Strategii Rozwoju Nazwa.pl Sp. z o.o. oraz Dyrektor Zarządzający  spółek zależnych NowyHosting Sp. z o.o. oraz serwery.pl
 • 07.2013 – 05.2015 Business Development Director dla Kanady i USA  S.G.D Engineering Ltd.
 • 06.2012 – 06.2013 Prezes Zarządu Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.
 • 11.2007 – 05.2012 Wiceprezes Zarządu Ulter – Sport Sp. z o.o.
 • 11.2004 – 10.2007 Dyrektor Handlowy Toora Group S.A.
 • 05.2002 – 10.2004 Project Manager, start up Manager Cablettra Poland Sp. z o.o.
 • 09.1996 – 04.2002 Manager Sprzedaży Zasada Group, Mercedes – Benc Polska

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze sądowym

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Piotr Zając

Wykształcenie: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.                                     Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce. 

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • Od 01.2021- nadal – Członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
 • Od 06.2018 – nadal  – Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni 
 • Od 02.2017 – nadal – Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu                  Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (umowa zlecenie) 
 • Od 06.2015 – nadal – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu Spółki UNIMA 2000 Systemy  Teleinformatyczne S.A. w Krakowie 
 • 08.2014 – 12.2019 – Konsultant ds. sprzedaży ERGAZ sp. z o. o 
 • 01.2013 – 03.2018 – Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie                          (03.2015-04.2016 – wiceprzewodniczący RN),
 • 06.2012 – 11.2012 – Członek Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju
 • Od 2010 – nadal – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w            Krakowie  
 • Od 2012 – Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024, 2016-2020 oraz                          2012-2016
 • Od 2012 – Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 oraz                        2012-2016,                                                                                                                                                                            

Od 2010 – nadal- Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i                              Informatyki w Krakowie (umowa zlecenie)

 • 10.2007 – 03. 2015 – Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas 
 • 10.2004 – 09.2010 – Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej 
 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej   
 • 07.1996 – 09.2007 – Własna działalność gospodarcza 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Członek niezależny.  

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Patrycja Buchowicz

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse. Posiada bogate, ponad 25 – letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – nadal Pełni funkcję Prezesa Zarządu EMAI 2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 • od 2011 – nadal Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • 2005 – nadal Prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych
 • 2014 – 2019 Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej instytucji finansowej Weiyuanhui S.A.
 • 1994 – 2001 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1993 – 1994 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1992 Była pracownikiem Politechniki Warszawskiej
  Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Sławomir Jarosz

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i
Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:
Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział
Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem
Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną
działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił
funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w
Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z
Krakowa. Od 2009 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura
Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019
r. stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych.
Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • MODE S.A. – członek Rady Nadzorczej od 25.08.2020 r. – aktualne
 • Surfland Systemy Komputerowe S.A. – członek Rady Nadzorczej od 20.08.2020 roku – aktualne
 • Inbook S.A. – Prezes Zarządu – od 11.06.2019 roku – aktualne
 • DJP Invest sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu – od 1.02.2019 roku – aktualne
 • Alfa Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 27.12.2017 r. – aktualne
 • Quest sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej – od 22.06.2017 r. – aktualne
 • Softelnet S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 04.04.2012 r. – aktualne
 • Orion Investment S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 28.06.2011 r. – aktualne
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 18.06.2010 r. – aktualne
 • UHY ECA S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 29.06.2010 r. do 13.03.2013 r., od 25.04.2018 r. – aktualne
 • ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu – od 20.06.2011 roku – aktualne
 • SETANTA S.A. (obecnie All In! Games S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 06.11.2018 r. do
  31.08.2020 r. – nieaktualne
 • JR Invest S.A. (obecnie JR Holding ASI S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 30.06.2014 r. do
  07.12.2015 r. – nieaktualne
 • BVT S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 16.09.2014 r. do 17.07.2015 r. – nieaktualne
 • Uboat-Line S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od 26.09.2012 r.
  do 26.08.2014 r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (obecnie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.) – Wiceprezes
  Zarządu – od 08.09.2009 r. do 30.11.2014 – nieaktualne
 • LS Tech-Homes S.A. (obecnie Module Technologies S.A. w restrukturyzacji) – członek Rady
  Nadzorczej – od 21.01.2011 r. do 13.08.2013 r. – nieaktualne
 • Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (obecnie w restrukturyzacji) – członek Rady Nadzorczej
  – od 09.2010 r. do 23.12.2014 r. – nieaktualne
 • Best4YouKids S.A. (obecnie Kids Play Management S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 2012 r. do
  2013 r. – nieaktualne
 • PRYMUS S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 31.05.2011 r. do 14.06.2013 r. – nieaktualne
 • Sport-TV sp. z o.o. (później ABS Investment sp. z o.o. i ABS Investment S.A.) – Wiceprezes Zarządu
  – od 2009 r. do 2011 r. – nieaktualne
 • LIBERTY Group S.A. (obecnie CONCEPT LIBERTY Group S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od
  10.06.2010 r. do 19.03.2013 r. – nieaktualne
 • Motor Trade Company S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od
  2010 r. do 20.09.2011 r. – nieaktualne
 • Art New Media S.A. (obecnie ARK Royal S.A.)– członek Rady Nadzorczej – od 2010 r. do 22.12.2011
  r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2008 r. do 2010 r. -nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2007 r. do 2007 r. –
  nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe 2 Sp. z o.o. (obecnie Pakar Investment sp. z o.o.) – Członek Zarządu
  – od 2006 r. do 2008 r. – nieaktualne
 • FOR-NET S.A. – Prezes Zarządu – od 2003-2004 – nieaktualne
 • Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” S.A. (obecnie KCI S.A.) – członek Rady
  Nadzorczej – od 2003-2003 – nieaktualne     Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Zbigniew Pietroń

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • Od 17.09.2004 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A. (spółka notowana na parkiecie głównym GPW)  
 • 01.04.2000 – 01.04.2020 własna działalność gospodarcza pod firmą ADVANCED BUSINESS CONSULTINGZbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe) 
 • 04.10.2006 – 15.11.2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTRONICS CTO S.A. 
 • 23.09.2002 – 02.03.2005 – Prezes Zarządu w NO NAME sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów odzieżowych pod marką „Cotton Club”(stworzenie od podstaw dynamicznego przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym)
 • 08.12.2000 – 28.02.2002 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w SYMATRIX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie(oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych, zalążki internetu)       
 • 01.04.1998 – 31.01.2000 – wspólnik i Prezes Zarządu w SAMAR-EKO sp. z o.o. z siedzibą j.w. wdrożenie i rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych)
 • 17.01.1997 – 31.12.1999 – wspólnik, dyrektor ds. ekonomicznych, doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu w PW SAMAROL sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych, stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych)
 • 01.10.1996 – 30.07.1997 – pełnomocnik właściciela ds. likwidacji przedsiębiorstwa (jak wyżej)
 • 01.02.1996 – 30.09.1996 – dyrektor ds. ekonomicznych i pełnomocnik właściciela ds. przekształceń w Hurtowni Farmaceutycznej MAGRAM Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa dużemu koncernowi zagranicznemu)
 • 15.09.1992 – 01.01.1995 – osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU PRIM Grażyna Pietroń w Krakowie (handel)
 • 26.08.1991 – 25.02.1992- wspólnik i dyrektor zarządzający finansami w GIEŁDA MW-SYSTEM s.c. w Krakowie (obrót papierami wartościowymi) 
 • 01.06.1990 – 30.10.1992 – wspólnik i dyrektor zarządzający w BIOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych)                      
 • 01.09.1978 – 01.05.1991 – pracownik naukowy, starszy asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W latach 1983-1988 uczestnik polskich wypraw polarnych na Spitsbergen jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, eksplorator i alpinista; Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Magdalena Kniszner

Wykształcenie:

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A., jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz. W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość. Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • od 09.2020 pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • od 09.2015  do 09.2020 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • od 2007  do 09.2020 pełniła funkcję Prezes Zarządu w spółce Lockus sp. z o.o.
 • od 1998 do 2015 pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30. 09. 2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o, a od 1. 10. 2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)

W ramach grupy kapitałowej od 2007 do września 2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus Sp. z o.o. – specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji branżowych. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)