Zarząd

Prezes Zarządu – Krzysztof Kniszner
Członek Zarządu – Jolanta Matczuk
Podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Członkowie Zarządu odpowiadają za rozwój firmy i sprawują wspólnie kontrolę nad pracą Działu Infrastruktury Teleinformatycznej, Działu Niskich Prądów, Działu rozwiązań IT oraz nad stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych.

 • Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej i nadzoruje pracę działu marketingu. Odpowiada za komunikację z rynkiem kapitałowym i instytucjami otoczenia biznesowego, jak również za bezpośredni kontakt z kluczowymi klientami.
 • Członek Zarządu Jolanta Matczuk nadzoruje pracę działu księgowości, kadr i płac, administracji oraz logistyki. Jest jednocześnie głównym księgowym i odpowiada m.in. za przygotowanie raportów finansowych.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY UNIMA 2000

Rada Nadzorcza

Magdalena Kniszner
Zbigniew Pietroń
Sławomir Jarosz
Patrycja Buchowicz
Piotr Zając
Dagmara Gzela
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2020
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
25
3
75
15 grudnia 2012 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2013 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2014 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2015 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2016 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2017 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2018 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2019 r.
1
50
1
50
15 grudnia 2020 r.
1
50
1
50
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2020
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2012 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2013 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2014 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2015 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2016 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2017 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2018 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2019 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2020 r.
2
40
3
60

PREZES ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner odpowiada za rozwój firmy oraz politykę handlową. Nadzoruje dział rozwiązań IT ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń systemów Contact Center, systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej. Koordynuje pracę wszystkich działów firmy.

Wykształcenie:

Wyższe, magister inżynier, inżynieria elektryczna.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 1998 – nadal Prezes Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • od 1994 – nadal Związany z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  (do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)
 • 1991 – 1994 Dyrektor Oddziału w Apexim Sp. z o.o.
 • 1990 – 1991 Kierownik Wydziału Produkcji w Mercomp Sp. z o.o.
  W ramach grupy kapitałowej w latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Iqnet Sp. z o.o., a w latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Krzysztof Kniszner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A., GŁÓWNY KSIĘGOWY, PREZES ZARZĄDU IQNET SP. Z O.O.

Członek Zarządu Jolanta Matczuk jest jednocześnie Głównym Księgowym. Nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz działu administracji. Odpowiada m.in. za przygotowywanie raportów finansowych.

Wykształcenie:

Wyższe, magister ekonomii, organizacja i zarządzanie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów. Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 1.01.2012 – nadal Członek Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2006 – nadal Główny Księgowy w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2005 – 2006 Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK Kraków Sp. z o.o.
1996 – 2005 Ostatnie stanowisko: Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK S.A.
1985 – 1996 Ostanie stanowisko: Kierownik Działu Rachunkowości w KPIS-Cracovia S.A.
W ramach grupy kapitałowej od 06/2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQnet Sp. z o.o.

Jolanta Matczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Magdalena Kniszner

Wykształcenie:
Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn
matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia
podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa
Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami
ludzkimi.


Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A., jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz.
W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział
projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość.                                                              Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


09.2020 – nadal      Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy
                                    Teleinformatyczne S.A;
09.2015-09.2020      Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.,
2007 – 09.2020        Prezes Zarządu Lockus sp. z o.o.
1998 – 2015                Wiceprezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do
                                     30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o,                                                                                                   a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)


W ramach grupy kapitałowej od 2007 do września 2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus
Sp. z o.o. – specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji
branżowych.


Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Zbigniew Pietroń

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od 17.09.2004 – nadal     Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A. (spółka notowana na parkiecie                                                       głównym GPW);                                                                                                                                     01.04.2000 – 01.04.2020 własna działalność gospodarcza pod firmą ADVANCED BUSINESS CONSULTING                                                           Zbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami                                                                             gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe)                                                      04.10.2006 – 15.11.2008     Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTRONICS CTO S.A.;                                              23.09.2002 – 02.03.2005   Prezes Zarządu w NO NAME sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów                                                         odzieżowych pod marką „Cotton Club”(stworzenie od podstaw dynamicznego                                                               przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym)            08.12.2000 – 28.02.2002   Przewodniczący Rady Nadzorczej w SYMATRIX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie                                                               (oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych, zalążki internetu);            01.04.1998 – 31.01.2000      wspólnik i Prezes Zarządu w SAMAR-EKO sp. z o.o. z siedzibą j.w. wdrożenie i                                                                  rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych);                          17.01.1997 – 31.12.1999         wspólnik, dyrektor ds. ekonomicznych, doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes                                                                  Zarządu w PW SAMAROL sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice                                                              (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych,                                                        stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych);                              01.10.1996 – 30.07.1997        pełnomocnik właściciela ds. likwidacji przedsiębiorstwa (jak wyżej);                          01.02.1996 – 30.09.1996      dyrektor ds. ekonomicznych i pełnomocnik właściciela ds. przekształceń w Hurtowni                                                  Farmaceutycznej MAGRAM Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i                                                      przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa dużemu koncernowi zagranicznemu);  15.09.1992 – 01.01.1995        osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU PRIM Grażyna Pietroń w                                                          Krakowie (handel);                                                                                                                      26.08.1991 – 25.02.1992       wspólnik i dyrektor zarządzający finansami w GIEŁDA MW-SYSTEM s.c. w Krakowie                                                      (obrót papierami wartościowymi);                                                                                                  01.06.1990 – 30.10.1992       wspólnik i dyrektor zarządzający w BIOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie                                                                    (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych);                                        01.09.1978 – 01.05.1991         pracownik naukowy, starszy asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej                                                   w Krakowie; 

W latach 1983-1988 uczestnik polskich wypraw polarnych na Spitsbergen jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, eksplorator i alpinista; Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Sławomir Jarosz

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i
Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:
Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział
Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem
Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną
działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił
funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w
Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z
Krakowa. Od 2009 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura
Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019
r. stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych.
Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • MODE S.A. – członek Rady Nadzorczej od 25.08.2020 r. – aktualne
 • Surfland Systemy Komputerowe S.A. – członek Rady Nadzorczej od 20.08.2020 roku – aktualne
 • Inbook S.A. – Prezes Zarządu – od 11.06.2019 roku – aktualne
 • DJP Invest sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu – od 1.02.2019 roku – aktualne
 • Alfa Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 27.12.2017 r. – aktualne
 •  Quest sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej – od 22.06.2017 r. – aktualne
 • Softelnet S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 04.04.2012 r. – aktualne
 • Orion Investment S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 28.06.2011 r. – aktualne
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 18.06.2010 r. –
  aktualne
 • UHY ECA S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 29.06.2010 r. do 13.03.2013 r., od 25.04.2018 r. –
  aktualne
 • ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu – od 20.06.2011 roku – aktualne
 • SETANTA S.A. (obecnie All In! Games S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 06.11.2018 r. do
  31.08.2020 r. – nieaktualne
 • JR Invest S.A. (obecnie JR Holding ASI S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 30.06.2014 r. do
  07.12.2015 r. – nieaktualne
 • BVT S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 16.09.2014 r. do 17.07.2015 r. – nieaktualne
 • Uboat-Line S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od 26.09.2012 r.
  do 26.08.2014 r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (obecnie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.) – Wiceprezes
  Zarządu – od 08.09.2009 r. do 30.11.2014 – nieaktualne
 • LS Tech-Homes S.A. (obecnie Module Technologies S.A. w restrukturyzacji) – członek Rady
  Nadzorczej – od 21.01.2011 r. do 13.08.2013 r. – nieaktualne
 • Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (obecnie w restrukturyzacji) – członek Rady Nadzorczej
  – od 09.2010 r. do 23.12.2014 r. – nieaktualne
 • Best4YouKids S.A. (obecnie Kids Play Management S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 2012 r. do
  2013 r. – nieaktualne
 • PRYMUS S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 31.05.2011 r. do 14.06.2013 r. – nieaktualne
 • Sport-TV sp. z o.o. (później ABS Investment sp. z o.o. i ABS Investment S.A.) – Wiceprezes Zarządu
  – od 2009 r. do 2011 r. – nieaktualne
 • LIBERTY Group S.A. (obecnie CONCEPT LIBERTY Group S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od
  10.06.2010 r. do 19.03.2013 r. – nieaktualne
 • Motor Trade Company S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od
  2010 r. do 20.09.2011 r. – nieaktualne
 • Art New Media S.A. (obecnie ARK Royal S.A.)– członek Rady Nadzorczej – od 2010 r. do 22.12.2011
  r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2008 r. do 2010 r. –
  nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2007 r. do 2007 r. –
  nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe 2 Sp. z o.o. (obecnie Pakar Investment sp. z o.o.) – Członek Zarządu
  – od 2006 r. do 2008 r. – nieaktualne
 • FOR-NET S.A. – Prezes Zarządu – od 2003-2004 – nieaktualne
 • Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” S.A. (obecnie KCI S.A.) – członek Rady
  Nadzorczej – od 2003-2003 – nieaktualne     Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse. Posiada bogate, ponad 25 – letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – nadal Pełni funkcję Prezesa Zarządu EMAI 2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 • od 2011 – nadal Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • 2005 – nadal Prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych
 • 2014 – 2019 Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej instytucji finansowej Weiyuanhui S.A.
 • 1994 – 2001 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1993 – 1994 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1992 Była pracownikiem Politechniki Warszawskiej
  Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek niezależny

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Piotr Zając

Wykształcenie: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.                                     Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce. 

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od 06.2018 – nadal     Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w                                                Bochni 

Od 02.2017 – nadal      Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu                                                                 Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (umowa zlecenie) 

Od 06.2015 – nadal      Członek Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 

08.2014 – 12.2019          Konsultant ds. sprzedaży ERGAZ sp. z o.o 

01.2013 – 03.2018          Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie                                                                     (03.2015-04.2016 – wiceprzewodniczący RN),

06.2012 – 11.2012           Członek Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju, 

Od 2010 – nadal           Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w                                                       Krakowie 

 • od 2012 –  Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024, 2016-2020 oraz                                           2012-2016
 • Od 2012 –  Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 oraz                                            2012-2016, 

Od 2010 – nadal            Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i                                                                Informatyki w Krakowie (umowa zlecenie)

 10.2007 – 03. 2015        Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas 

10.2004 – 09.2010          Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie,                                            obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej 
 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej 

07.1996 – 09.2007 Własna działalność gospodarcza 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Członek niezależny.   

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Dagmara Gzela

Wykształcenie:

Dagmara Gzela jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim a następnie aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych. Po dziewięciu latach wykonywania zawodu radcy prawnego została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu na listę adwokatów ORA w Krakowie: 2628). Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Strategia podatkowa (2004 r.) a także studia podyplomowe w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Prawo zamówień publicznych (2010 r.).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Wykonuje zawód adwokata w ramach spółki Adwokaci i Radcowie Prawni „Grudniewicz & Gzela” s.c. z siedzibą w Krakowie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Członek niezależny

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)