TECHNOLOGIE

Wizlink®

Wizlink® to polskie oprogramowanie klasy RPA (robotic process automation). Za pomocą Wizlink® użytkownik może robotyzować procesy w organizacji poprzez tworzenie tzw. robotów software’owych. Cyfrowi pomocnicy w postaci wspomnianych robotów mogą wykonywać wszelkie powtarzalne czynności oraz procesy, takie jak przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami czy praca z MS Excel.

 

Cechy narzędzia

Narzędzie Wizlink® nie wymaga dostępu do kodu źródłowego aplikacji czy jej bazy danych. Pracuje na danych biznesowych bez zagłębiania się w technologię. Używa interfejsu użytkownika, który jest zawsze dostępny, jako łącznika pomiędzy różnymi systemami. Bazuje na logice biznesowej, która już jest używana w aplikacjach. Oprogramowanie do robotyzacji jest instalowane bezpośrednio w środowisku użytkownika. Robot, tak jak człowiek, potrzebuje stanowiska pracy z Windowsem oraz dostępem do aplikacji i danych biznesowych, na których ma działać.

Czym jest robot programowy

Robot jest aplikacją, która jest w stanie wykonywać proste czynności na ekranie komputera. Dzięki temu pracownik zyskuje wsparcie w wykonywaniu nudnych i powtarzalnych czynności. W konsekwencji może zająć się zadaniami wymagającymi wiedzy eksperckiej.

Wizlink Designer

Oprogramowanie Wizlink Designer pozwala na tworzenie własnych scenariuszy dla robota. Użytkownik poprzez interfejs graficzny może wybierać myszką obiekty ekranowe niezbędne do zaprojektowania procesu w scenariuszu. Do projektowania scenariuszy w Wizlink nie są wymagane umiejętności programowania . Potrzebne kompetencje to przede wszystkim dobra znajomość ekranów używanych aplikacji biznesowych, zrozumienie przebiegu procesu biznesowego i umiejętność obsługi komputera wystarczająco do sprawnego posługiwania się programem MS Excel. Tworzenie scenariusza nie polega na pisaniu ciągu poleceń. Do tworzenia scenariuszy służy graficzny edytor diagramów wykorzystujący operacje „przeciągnij i upuść” oraz „wskaż i kliknij”. Jedyne elementy wpisywane ręcznie to wyrażenia arytmetyczne, podobne do stosowanych w Excelu.

Wizlink Runtime

Jest to uproszczona forma oprogramowania, w której gotowy scenariusz jest wykonywany bezpośrednio na stacji roboczej. Użytkownik Wizlink Runtime nie ma możliwości ingerencji w scenariusz i nie tworzy własnych robotów. Podczas wykonywania scenariusza możliwe jest rejestrowanie wybranych czynności.

Wizlink BCC (Bot Control Center)

Wizlink BCC (Bot Control Center) to narzędzie do zarządzania przepływem pracy i wydajnością robotów programowych.
Sprawdzi się doskonale przy większej ilości procesów. Użytkownik Wizlink BCC będzie miał możliwość zarządzania scenariuszami oraz monitorowania. Ponadto, narzędzie to pozwala na integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz aplikacjami. Umożliwia także znaczące ulepszenie obsługi wielu procesów biznesowych jednocześnie.

System licencjonowania?

Dopasowanie właściwej licencji do potrzeb w danej organizacji ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o koszty inwestycji.

Jakie procesy robotyzuje Wizlink®?

Roboty stworzone w Wizlink® mogą robotyzować wszelkie czynności oraz procesy, które są oparte na regułach i cechujące się powtarzalnością. Do tego rodzaju procesów można zaliczyć prace z dokumentami w formie elektronicznej, takie jak wyodrębnianie danych, wypełnianie formularzy czy druków. Robot poradzi sobie również z takimi czynnościami jak dokonywanie obliczeń oraz przenoszenie folderów. Wizlink® bardzo dobrze współpracuje też z MS Excel oraz rozmaitymi aplikacjami biznesowymi przy przenoszeniu danych, przeszukiwaniu, itp.

Scenariusze

Scenariusz dla robota można stworzyć dla wielu różnych procesów w dowolnej organizacji. Istotne jest żeby był on powtarzalny i oparty na konkretnych regułach.

Przykłady scenariuszy wdrożonych w różnych organizacjach

• Generowanie dokumentów,
• Generowanie i rozsyłanie pasków płacowych,
• Potwierdzanie transportu w dedykowanym portalu internetowym,
• Pobieranie dokumentów i przenoszenie danych pomiędzy systemami,
• Wsparcie OCR i księgowania,
• Wysyłanie faktur korygujących,
• Tworzenie i wysyłanie raportów,
• Aktualizacja danych w Płatniku ZUS,
• Usprawnienie pobierania wyników testów na obecność COVID-19,
• Przenoszenie danych z PDF do Excel,
• Obsługa systemu magazynowego,
• Wprowadzanie zaświadczeń do systemów,
• Weryfikacja danych o podmiotach na stronach urzędowych.