Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.  

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2021 r.
Wzór pełnomocnictwa
Sprawozdanie z Pracy Rady Nadzorczej w 2020 r.
Sprawozdania i Oceny Rady Nadzorczej za 2020 r.
Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach SIG
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity Od dnia 30.06.2021
Statut Spółki
Sprawozdanie z badania sprawozdania o wynagrodzeniach SIG
Informacja o przetwarzaniu danych

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 listopada 2020 r.  

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2020 r
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2020 r.
Wzór Pełnomocnictwa
Informacja o przetwarzaniu danych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2020 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały nie podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r.
Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku
Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały nie podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.
Proponowana zmiana Statutu Spółki
Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku
Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 czerwca 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
Ocena dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej
Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki
Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.
Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sytuacji Spółki
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej
Ocena Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte przez WZA w dn.14.06.2016

Uchwały podjęte przez WZA w dn.14.06.2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.
Wzór pełnomocnictwa
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
Proponowane zmiany Statutu Spółki
Statut: Tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ocena dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie z dnia 16.02.2016 r.

Wzór pełnomocnictwa
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Statut tekst jednolity dotychczas obowiązujący
Propozycje zmian do statutu spółki
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
Uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.06.2014 r.

Wzór pełnomocnictwa
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Statut: Tekst jednolity z dnia 14.06.2012 r.
Propozycje zmian do statutu
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)