BEZPIECZEŃSTWO I AUTOMATYKA BUDYNKOWA

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru samoczynnie wykrywa i przekazuje informacje o pożarze chronionego obiektu. Swoim działaniem obejmuje on wszystkie pomieszczenia i przestrzenie w których może pojawić się ogień. W skład systemu wchodzą detektory oraz jednostka centralna. Pojedyncze czujki rozmieszczone w nadzorowanym obszarze reagują na wzrost temperatury, dym lub płomienie. Centralka rejestruje natomiast sygnały z czujek i wchodząc w tryb alarmowy podejmuje odpowiednie, wcześniej zaprogramowane działania informując o zagrożeniu. 

Automatyczne powiadomienie
jednostek PSP

W sytuacji zagrożenia centrala identyfikuje wzbudzoną czujkę. Informacja o alarmie jest drukowana lub przekazana poprzez oprogramowanie do wizualizacji na rzut kondygnacji z oznaczonym zagrożonym pomieszczeniem. System może sterować także klapami i drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym w obiekcie. W razie pożaru automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.  

Wszystkie elementy rekomendowanych systemów pożarowych posiadają atesty i prawnie wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 

Co zyskujesz?
  • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru
  • Monitoring całej powierzchni budynku (wraz z magazynami, rampami przeładunkowymi, a nawet tunelami kablowymi)
  • Błyskawiczny komunikat alarmowy na wypadek wykrycia wzrostu temperatury, dymu czy płomieni
  • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru
  • Oszczędności wynikające m.in. ze zniżek ubezpieczeniowych
  • Automatyczne powiadomienie najbliższej jednostki interwencyjnej PSP.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)