BEZPIECZEŃSTWO I AUTOMATYKA BUDYNKOWA

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

System Sygnalizacji Pożaru
System Sygnalizacji Pożaru samoczynnie wykrywa i przekazuje informacje o pożarze chronionego obiektu. Swoim działaniem obejmuje on wszystkie pomieszczenia i przestrzenie w których może pojawić się ogień. W skład systemu wchodzą detektory oraz jednostka centralna. Pojedyncze czujki rozmieszczone w nadzorowanym obszarze reagują na wzrost temperatury, dym lub płomienie. Centralka rejestruje natomiast sygnały z czujek i wchodząc w tryb alarmowy podejmuje odpowiednie, wcześniej zaprogramowane działania informując o zagrożeniu. 

Automatyczne powiadomienie
jednostek PSP

W sytuacji zagrożenia centrala identyfikuje wzbudzoną czujkę. Informacja o alarmie jest drukowana lub przekazana poprzez oprogramowanie do wizualizacji na rzut kondygnacji z oznaczonym zagrożonym pomieszczeniem. System może sterować także klapami i drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym w obiekcie. W razie pożaru automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.  

Wszystkie elementy rekomendowanych systemów pożarowych posiadają atesty i prawnie wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 

Co zyskujesz?
 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru
 • Monitoring całej powierzchni budynku (wraz z magazynami, rampami przeładunkowymi, a nawet tunelami kablowymi)
 • Błyskawiczny komunikat alarmowy na wypadek wykrycia wzrostu temperatury, dymu czy płomieni
 • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru
 • Oszczędności wynikające m.in. ze zniżek ubezpieczeniowych
 • Automatyczne powiadomienie najbliższej jednostki interwencyjnej PSP.

DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Wybierz rozwiązanie z wysokim współczynnikiem zrozumiałości mowy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest zwykle wzbudzany poprzez impuls z Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Jego funkcja polega na automatycznym rozgłaszaniu komunikatów i sygnałów ostrzegawczych na terenie strzeżonego obiektu W skład systemu wchodzą głośniki instalowane w każdym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać ludzie. Elementy centralne systemu, tj. wzmacniacze mocy i kontrolery systemu instalowane w specjalnie przygotowanych szafach RACK z zasilaniem awaryjnym. W przypadku prowadzenia akcji ewakuacyjnej przez strażaka wykorzystuje się przygotowaną do tego celu klawiaturę i mikrofon.

Gwarantujemy właściwie zaprojektowany system DSO

Nasze systemy posiadają wyliczoną na podstawie symulacji akustycznych odpowiedni rodzaj i liczbę głośników. Wysoki wskaźnik „współczynnika zrozumiałości mowy” w systemie głośnikowym jest jednym z ważniejszych parametrów wymaganych przez oficerów straży pożarnej. Od czytelności komunikatu zależy bowiem, jak w sytuacji kryzysowej przebiegać będzie ewakuacja obiektu. Wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu i możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji liczby ewentualnych ofiar pożaru.

Instalacja kablowa systemu jest odporna na skrajnie wysokie temperatury. DSO działa w każdych warunkach, także podczas trwania pożaru.

Zadania systemu DSO:

 • Zapobieganie wybuchowi paniki;
 • Możliwość przekazania informacji o:
  – rodzaju zagrożenia
  – sposobie postępowania
  – drogach ucieczki
 • Duża skuteczność przekazywania informacji;
 • Możliwość przekazywania innego typu informacji, np. muzyki lub reklam.


Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek sytuacji pożarowej;
 • Gwarancję sprawnie przebiegającej akcji ewakuacyjnej;
 • Możliwość błyskawicznego przekazania informacji o zagrożeniu;
 • Możliwość minimalizacji strat i ofiar na wypadek zagrożenia;
 • Narzędzie do przekazywania różnego typu informacji (np. na temat promocji) lub dystrybucji muzyki.

Oferujemy rozwiązania z wysokim profilem ochrony unikatowych zasobów

System Gaszenia jest stosowany w obszarach szczególnego zagrożenia lub wewnątrz urządzeń, gdzie konieczne jest zastosowanie środka nieprzewodzącego prądu i gdzie usuwanie środka gaśniczego stwarza problemy. Swoje zastosowanie znajduje on także tam, gdzie gaszenie pożaru musi odbywać się za pomocą środków gaśniczych o małym ciężarze lub w rejonie, w którym przebywają ludzie.

System Gaszenia służy ochronie urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, pomieszczeń linii produkcyjnych, magazynów cieczy palnych, turbin gazowych, stanowisk dyspozytorskich i stanowisk kontroli silników, a także wartościowego wyposażenia medycznego, urządzeń przemysłowych, bibliotek, muzeów czy galerii sztuki.

Zadania Systemu Gaszenia:

 • Zapewnienie maksymalnej skuteczności gaśniczej;
 • Brak przewodnictwa elektrycznego;
 • Brak konieczności usuwania zanieczyszczeń po gaszeniu pożaru;
 • Możliwość bezpiecznego stosowania wśród ludzi;
 • Krótki czas wyładowania.


Co zyskujesz?

 • Wysoki profil ochrony dla urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, stanowisk o podwyższonym stopniu ryzyka czy unikatowych zasobów;
 • Eliminację zagrożenia wynikającego z awarii sprzętu dla osób przebywających w pomieszczeniach;
 • Oszczędność kosztów związanych z koniecznością usuwania zanieczyszczeń powstałych na skutek pożaru.

Możliwość szybkiego i sprawnego działania oraz eliminacji zniszczeń podczas sytuacji kryzysowej.

System Oddymiania jest kluczowym składnikiem ochrony przeciwpożarowej. Jego zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo uratowania osób z płonącego budynku.

Pożar wzbudza system automatycznie, ale może on też zostać wzbudzony ręcznie. Uruchamiana są wówczas klapy oddymiające na dachu budynku i otwierane są okna lub drzwi napowietrzające na niższych kondygnacjach, co wymusza wymianę powietrza.

Oferowane przez nas systemy zapewniają skuteczną wentylację która zwiększa efektywność ewakuacji, pozwalając na ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca. Dzięki niej możliwe staje się również wejście ekip ratunkowych do budynku.

Zadania Systemu Oddymiania:

 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania;
 • Odprowadzenie gorących gazów spalinowych;
 • Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu;
 • Minimalizację ryzyka związanego z zatruciem gazami pożarowymi i dwutlenkiem węgla na wypadek pożaru;
 • Gwarancję efektywności ewakuacji bądź ucieczki osób z zagrożonego miejsca;
 • Możliwość wejścia w każdej sytuacji ekip ratunkowych do budynku;
 • Ochronę konstrukcji obiektu na wypadek pożaru;
 • Możliwość szybkiego i sprawnego działania oraz eliminacji zniszczeń podczas sytuacji kryzysowej.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)