Raporty bieżące

24.02.2021

Raport bieżący nr 04/2021 Unima 2000:

Podpisanie listu intencyjnego w celu zawarcia umowy znaczącej

11.02.2021

Raport bieżący nr 03/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

05.02.2021

Raport bieżący nr 02/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

25.01.2021

Raport bieżący nr 01/2021 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)