Raporty bieżące

13.05.2021

Raport bieżący nr 14/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku 

11.05.2021

Raport bieżący nr 13/2021 Unima 2000:

 Zawarcie znaczącej umowy 

10.05.2021

Raport bieżący nr 12/2021 Unima 2000:

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie opcji strategicznych 

29.04.2021

Raport bieżący nr 11/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

27.04.2021

Raport bieżący nr 10/2021 Unima 2000:

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

27.04.2021

Raport bieżący nr 09/2021 Unima 2000:

Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki

27.04.2021

Raport bieżący nr 08/2021 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15.04.2021

Raport bieżący nr 07/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

09.04.2021

Raport bieżący nr 06/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

26.02.2021

Raport bieżący nr 05/2021 Unima 2000:

Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej

24.02.2021

Raport bieżący nr 04/2021 Unima 2000:

Podpisanie listu intencyjnego w celu zawarcia umowy znaczącej

11.02.2021

Raport bieżący nr 03/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

05.02.2021

Raport bieżący nr 02/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

25.01.2021

Raport bieżący nr 01/2021 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)