Raporty bieżące

13.07.2021

Raport bieżący nr 25/2021 Unima 2000

Przyjęcie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta

13.07.2021

Raport bieżący nr 24/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umow

09.06.2021

Raport bieżący nr 23/2021 Unima 2000

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

30.06.2021

Raport bieżący nr 22/2021 Unima 2000

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

30.06.2021

Raport bieżący nr 21/2021 Unima 2000

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

28.06.2021

Raport bieżący nr 20/2021 Unima 2000

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

24.06.2021

Raport bieżący nr 19/2021 Unima 2000

Powołanie Członków Zarządu

24.06.2021

Raport bieżący nr 18/2021 Unima 2000

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

16.06.2021

Raport bieżący nr 17/2021 Unima 2000

Aneks do znaczącej umowy

02.06.2021

Raport bieżący nr 16/2021 Unima 2000

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

31.05.2021

Raport bieżący EBI nr 1/2021 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

26.05.2021

Raport bieżący nr 15/2021 Unima 2000:

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

13.05.2021

Raport bieżący nr 14/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku 

11.05.2021

Raport bieżący nr 13/2021 Unima 2000:

 Zawarcie znaczącej umowy 

10.05.2021

Raport bieżący nr 12/2021 Unima 2000:

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie opcji strategicznych 

29.04.2021

Raport bieżący nr 11/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

27.04.2021

Raport bieżący nr 10/2021 Unima 2000:

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

27.04.2021

Raport bieżący nr 09/2021 Unima 2000:

Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki

27.04.2021

Raport bieżący nr 08/2021 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15.04.2021

Raport bieżący nr 07/2021 Unima 2000:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

09.04.2021

Raport bieżący nr 06/2021 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

26.02.2021

Raport bieżący nr 05/2021 Unima 2000:

Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej

24.02.2021

Raport bieżący nr 04/2021 Unima 2000:

Podpisanie listu intencyjnego w celu zawarcia umowy znaczącej

11.02.2021

Raport bieżący nr 03/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

05.02.2021

Raport bieżący nr 02/2021 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

25.01.2021

Raport bieżący nr 01/2021 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)