Prognozy finansowe

Zasada szczegółowa I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Spółka nie publikuje i nie publikowała w okresie ostatnich 5 lat prognoz finansowych.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)