Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: IQnet Sp. z o.o. oraz Lockus Sp. z o.o. (właściciel Teleinvention Contact Center).

Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego. SEG służy doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)