Podstawowe wskaźniki finansowe

Dane finansowe
2011 (tys. zł)
2012 (tys. zł)
2013 (tys. zł)
2014 (tys. zł)
2015 (tys. zł)
2016 (tys. zł)
2017 (tys. zł)
2018 (tys. zł) wg. MSR/MSSF
2019 (tys. zł) wg. MSR/MSSF
Wskaźniki finansowe
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rentowność sprzedaży
2,84
2,91
-3,86
1,92
2,24
1,65
– 9,01
0,21
1,25
Wskaźnik płynności bieżącej
1,81
1,78
2,05
1,68
2,08
1,71
1,58
1,65
1,22
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
32,9
32
27,5
37,57
28,90
33,18
35,91
27,77
32,45
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
2,34
2,69
-4,0
2,42
2,24
2,03
-11,04
0,62
1,70

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)