Oświadczenia o stosowaniu zasad

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. rekomendacji i zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017”

Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2015

Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2014

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)