Manager ds. Controllingu

Miejsce pracy: Kraków

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A, spółka giełdowa z 30 letnim doświadczeniem działająca w ramach grupy kapitałowej w branży nowoczesnych technologii IT, złożonych systemów automatyki budynkowej oraz instalacji niskoprądowych, w związku z dynamicznym rozwojem koncepcji controlingu w praktyce gospodarczej, poszukuje kompetentnej osoby do wdrożenia i prowadzenia systemu controlingu.
Praca w Unima 2000 S.A. to dynamiczne tempo, które dyktuje szybki rozwój technologii oraz równie szybka reakcja na rosnące potrzeby rynku. Jeżeli jesteś gotowy skutecznie wesprzeć system wspomagający zarządzanie i proces sterowania w naszej organizacji, posiadasz kompetencje w dziedzinie controlingu i jesteś ukierunkowany na osiąganie celów – dołącz do naszego zespołu!

Opis stanowiska i zadania:

 • nadzór nad rozliczeniami projektowymi oraz kontrola generowanych kosztów projektu
 • przygotowanie i wdrożenie procedur, wzorów dokumentów oraz narzędzi do controlingu finansowego i zarządczego,
  planowanie i aktualizowanie budżetów projektowych z uwzględnieniem prognozy cash flow, wraz z kontrolą ich realizacji i analizą odchyleń
 • zarządzanie ryzykiem finansowym projektów
 • prowadzenie polityki płatności, zarządzanie kredytami kupieckimi
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
 • tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych
 • przygotowywanie raportów dla zarządu grupy
 • wspieranie procesów decyzyjnych i inwestycyjnych
 • współuczestnictwo w procesie budżetowania
 • aktywna współpraca z Działem Finansowo-Księgowym.

Wymagania i doświadczenie zawodowe:

 • wykształcenie wyższe w kierunkach związanych z ekonomią np. finanse i rachunkowość
 • 4-5 lat doświadczenia w firmie audytorskiej lub kilkuletnie na stanowisku specjalisty ds. controlingu
 • wiedza z obszaru analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej
 • znajomość branży developerskiej/budowlanej oraz mile widziana znajomość branży IT
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów, np. ACCA lub CIMA
 • gotowość do pracy i udział w spotkaniach w miejscach prowadzenia działalności grupy na terenie kraju
 • umiejętność interpretowania liczb i faktów oraz ich jasnego przedstawienia (w formie tabelarycznej, graficznej, z komentarzem)
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i doświadczenia
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość samodzielnego (ze wsparciem zarządu) stworzenia i rozwoju struktury controlingu w organizacji na poziomie grupy kapitałowej w ramach technologicznej spółki giełdowej
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy – UoP, B2B
 • dużą samodzielność w przygotowaniu, wdrożeniu i prowadzeniu projektu
 • dobrą, partnerską atmosferę współpracy.

Wymagania osobowościowe:

 • kreatywność i samodzielność w działaniu
 • zdolności analityczne
 • skrupulatność i dokładność
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy
 • dobra organizacja pracy.

aplikuj: