Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218370, REGON: 351570688,       NIP: 6772087174, Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 PLN.

Siedziba główna

ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
tel. +48 12 29 80 511
fax +48 12 29 80 512
e-mail: kontakt@unima2000.pl

 

 

Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa
tel. +48 22 88 33 656
fax +48 22 88 33 657
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Biuro Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 661 607 760
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Kontakt z konsultantem

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Unima 2000 S.A.
Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgód w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl)

Informacje dodatkowe
Spółka UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (31-866) przy ul. Skarżyńskiego 14, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000218370 Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w całości. REGON: 351570688, NIP:6772087174

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@unima2000.pl

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)