Infrastruktura i Cyberbezpieczeństwo

Spółka UNIMA 2000 Systemy teleinformatyczne S.A. oferuje pakiet produktów i usług w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.   

  • Nowoczesne, wydajne firewalle klasy NGFW/UTM do ochrony styków sieci wraz z dedykowanymi klientami AV/Endpoint do ochrony stacji roboczych jako rozwiązanie kompleksowej ochrony systemów i sieci. 
  • Systemy klasy SIEM/SOAR do monitorowania i analizy systemów w czasie rzeczywistym w celu wykrywania anomalii, prób rekonesansu, ataków na infrastrukturę, wspierania zarządzania incydentami oraz automatyzujących reagowanie na incydenty (SOAR).
  • Systemy storage, backupu i archiwizacji danych – na systemy dedykowane i do chmury – jako ochrona przed utratą danych wskutek awarii lub ataku hakerskiego.
  • Rozwiązania wysokowydajnych sieci SAN (Storage Area Networks) dla wysokowydajnych środowisk storage.
  • Usługi konsultingowe w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz organizacji firmowych centrów bezpieczeństwa, usługi konsultingowe w zakresie tworzenia rozwiązań proceduralnych (polityki bezpieczeństwa, plany ciągłości działania, dokumentacja RODO związana z przetwarzaniem danych przez systemu informatyczne).
  • Audyty systemów kopii zapasowej i archiwizacji danych, testy odtworzeniowe.
  • Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne systemów sieciowych oraz aplikacji.                                    

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)