TECHNOLOGIE

IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant wykorzystuje sztuczną inteligencję zdolną do zrozumienia kontekstu zapytań klientów, udzielającą szybkich, logicznych i dokładnych odpowiedzi w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu i kanale. Dzięki rozwiązaniom opartym  o IBM Watson Assistant eliminowany jest  długi czas oczekiwania, skomplikowane wyszukiwania i odpowiedzi.

IBM Watson Assistant– to silnik konwersacyjny odpowiedzialny za prowadzenie rozmowy z klientem oraz wykonywanie poleceń/akcji na podstawie wykrytych intencji użytkowników.

Platforma Watson Assistant zaprojektowana w taki sposób, aby wzbogacać i rozszerzać aplikacje obsługi klienta, dostarczając klientom i agentom odpowiedzi, których potrzebują – niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują.

Bezproblemowe kierowanie klientów do właściwego agenta. Odpowiadanie na zapytania klientów przez kanały telefoniczne        i cyfrowe.

Wyszukiwanie odpowiedzi w obrębie dowolnej istniejącej ustrukturyzowanej lub nieustrukturyzowanej treści.

Watson Assistant rozumie każde żądanie

Watson Assistant rozumie każde żądanie

Najlepsze w swojej klasie przetwarzanie języka naturalnego może być szybko przeszkolone do zrozumienia nowego tematu w dowolnym języku przy użyciu zaledwie kilku przykładowych zdań.

Dostosowuje się do dziedziny użytkownika

Dostosowuje się do dziedziny użytkownika

Prawnie zastrzeżone modele głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji automatycznie wykrywają Twoją dziedzinę biznesową i dostosowują się do niej w oparciu o zdania, które dostarczasz jako dane szkoleniowe.

Wie, kiedy nie odpowiadać

Wie, kiedy nie odpowiadać

Modele wykrywania nieistotnych spraw pomagają systemowi wiedzieć, kiedy „brzmieć” pewnie, a kiedy odesłać do dokumentacji zawierającej pomoc lub do agenta-człowieka.

Rozpoznaje odpowiedzi w języku naturalnym

Rozpoznaje odpowiedzi w języku naturalnym

Potężne modele wykrywania jednostek mogą rozpoznawać odpowiedzi klientów w zwykłym języku, np. synonimy, daty, godziny, liczby i nie tylko – wszystko to w kontekście zdania.

Nie zadaje zbędnych pytań

Nie zadaje zbędnych pytań

Zmniejsza frustrację, wykorzystując informacje zebrane w poprzednich pytaniach, aby pominąć zbędne kroki i usprawnić konwersację.

Obsługuje naturalną konwersację bez przerywania

Obsługuje naturalną konwersację bez przerywania

Z wdziękiem obsługuje niejasne prośby, zmiany tematu, błędy ortograficzne i nieporozumienia podczas interakcji z klientem, a wszystko to bez dodatkowych ustawień.

Kompleksowość

Kompleksowość

Rozpoznawanie większej liczby tematów i treści w odniesieniu do innych chatbotów i voicebotów. Dokładne i kompleksowe odpowiedzi dla klientów dzięki pełnemu zrozumieniu tematu, inteligentnemu wyszukiwaniu opartemu o AI i funkcję przekazania sprawy do żywego agenta.

Szybkość

Szybkość

. Uzyskiwanie konkretnej odpowiedzi na pytania zadane w języku naturalnym, w czasie rzeczywistym. Sprawne i dostosowane interakcje, zapewniające wysoki wskaźnik zakończenia i ograniczenia spraw.

Adaptowalność

Adaptowalność

Utrzymanie rozmowy dzięki sztucznej inteligencji, która dostosowuje się do potrzeb klienta i nie przerywa rozmowy w przypadku zmiany tematu.

Kreator

Kreator

Najszybszy i najprostszy sposób na zbudowanie złożonej konwersacyjnej sztucznej inteligencji bez konieczności kodowania.

Łatwe szkolenie systemu AI

Łatwe szkolenie systemu AI

Łatwe szkolenie systemu AI - umiejętność kodowania nie jest wymagana. W przypadku narzędzia Watson Assistant szkolenie można przeprowadzić, używając tylko kilku przykładowych pytań.

Szybkie zbieranie informacji

Szybkie zbieranie informacji

IBM Watson Assistant może szybko zbierać informacje lub odpowiadać klientom za pomocą kroków, którym nadawane są priorytety w ramach działania. Nie są konieczne skomplikowane i nietrwałe drzewami decyzyjnymi.

Znajdowanie odpowiedzi w istniejących treściach

Znajdowanie odpowiedzi w istniejących treściach

Integracja z usługą IBM Watson Discovery udostępnia możliwość inteligentnego wyszukiwania, dokładnych i zwięzłych odpowiedzi na pytania klientów we wszelkich istniejących dokumentach, serwisach WWW i bazach wiedzy

Rozpoznawanie odpowiedzi w naturalnym języku

Rozpoznawanie odpowiedzi w naturalnym języku

W poszczególnych krokach wykorzystywane jest ukryte AI, aby wykrywać odpowiedzi klientów w zwykłym języku, takie jak synonimy, daty, godziny i inne – nawet jeśli są one błędnie napisane lub źle wymówione.

Dopasowanie przepływu konwersacji do warunków

Dopasowanie przepływu konwersacji do warunków

Otrzymujesz niezwykle precyzyjną kontrolę nad przebiegiem konwersacji dzięki łatwemu w użyciu konstruktorowi warunków w każdym kroku.

Podgląd działań w sposób, w jaki robi to klient

Podgląd działań w sposób, w jaki robi to klient

W trakcie budowania klient może podglądać konwersację tak, jak będą jej doświadczali użytkownicy – z zaawansowanymi możliwościami debugowania – aby szybko rozwiązywać problemy.

Szybsze budowanie przez ponowne wykorzystanie wspólnych komponentów

Szybsze budowanie przez ponowne wykorzystanie wspólnych komponentów

Zamiast ponownie tworzyć te same przepływy w wielu miejscach, można raz zbudować część przepływu i wykorzystać ją ponownie w dowolnym miejscu.

Analityka

Watson Assistant dostarcza podsumowanie interakcji między użytkownikami a chatbotem. Analiza w botach pomaga zrozumieć, na jakie tematy użytkownicy chcą wiedzieć więcej, czy chatbot odpowiada na ich potrzeby i jak poprawić obsługę.

Wykorzystanie rekomendacji sztucznej inteligencji

Identyfikowanie luk w treści bieżących szkoleń w odniesieniu do nowych i pojawiających się tematów, którymi interesują się klienci.

Porównywanie pokrycia w czasie

Spojrzenie na oś czasu pokrycia intencji umożliwia sprawdzenie, jak poprawia się zakres treści.

 

Szczegółowe raporty

Śledzenie podstawowych kluczowych wskaźników wydajności i zrozumienie ruchu odbieranego przez asystę, z możliwością filtrowania wydajności według intencji lub jednostek.

Dane tam, gdzie są potrzebne

Wywołanie interfejsu API umożliwia wprowadzenie danych dzienników do własnej bazy danych i zastosowanie inteligentnych narzędzi analitycznych wraz z innymi ważnymi danymi biznesowymi.

Prawo własności danych

Watson Assistant zapewnia kontrolę nad danymi i spostrzeżenia, w tym możliwość dopasowania, jakie dane są współużytkowane i rejestrowane w różnych instancjach.

Testowanie i przeglądy zabezpieczeń

Wspieramy ochronę Twoich danych poprzez przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych testów penetracyjnych oraz ciągłych przeglądów.

Separacja danych

Aby spełnić dodatkowe potrzeby organizacji korporacyjnych, dostępna jest opcjonalna izolacja danych zapewniająca środowisko pojedynczego najemcy, które nie jest współużytkowane z żadnymi innymi aplikacjami.

Ochrona danych

Dane są bezpieczne dzięki szyfrowaniu w spoczynku i w tranzycie przy użyciu zaawansowanych technik szyfrowania, a także opcji prywatnych punktów końcowych i technologii Bring Your Own Key (BYOK).

Zapis kontrolny

Śledzenie, które  aktualizacje zostały wprowadzone na poziomach umiejętności i asyst, pozwala lepiej zrozumieć newralgiczne działania w miarę ich wykonywania.

IBM Watson Assistant w liczbach

0 %
Dokładność

Dokładność większa w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji według ostatnio opublikowanego badania na temat uczenia maszynowego.

0 +
Referencje

Sprawdzony, zaufany i niezawodny partner dzięki ponad 1000 wdrożeniom u klientów w różnych branżach.

0 %
Zwrot nakładów

Zwrot nakładów w okresie poniżej sześciu miesięcy oraz zwrot z inwestycji rzędu 337% według raportu Forrester TEI.