ANALITYKA

Hurtownia danych

Oferujemy systemy do zarządzania danymi, aby wspierać działania firm w zakresie analizy biznesowej (Business Intelligence, BI), w szczególności analityki.

Hurtownia danych wspiera użytkownika w dostępie do danych organizacji i budowie zaawansowanych raportów i analiz ad-hoc. Może funkcjonować jako niezależne rozwiązanie lub jako rozwiązanie zintegrowane z pakietem narzędzi Business Intelligence.

Biznesowy model danych

Dane w sposób uporządkowany opisują procesy biznesowe zachodzące w organizacji ułatwiając budowę raportów i analiz

Otwartość
rozwiązania

Możliwość dostosowania modelu danych dla potrzeb konkretnego klienta

Integracja rozproszonych danych pochodzących z różnych źródeł

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ETL pozwalających na integrację danych z różnych źródeł danych w tym danych niestrukturalnych

Korzyści
biznesowe

Jedno spójne źródło informacji szybki dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych do sprawnego podejmowania decyzji biznesowych

Zwiększenie rentowności sprzedaży

Analizy rentowności klientów i produktów, które mogą być wykorzystane do zwiększania poziomu sprzedaży.

Redukcja kosztów działalności

Poprzez automatyzację procesów związanych z obsługą sprawozdawczości wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Usprawnienie obiegu informacji

Automatyzacja dystrybucji kluczowych danych i raportów wewnątrz organizacji.

Redukcja kosztów utrzymania

Poprzez szerokie możliwości parametryzacji systemu.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)