Financial information

Financial information
2011 (thousands zloties)
2012 (thousands zloties)
2013 (thousands zloties)
2014 (thousands zloties)
2015 (thousands zloties)
2016 (thousands zloties)
2017 (thousands zloties)
2018 (thousands zloties) MSR/MSSF
2019 (thousands zloties) MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży
21 471
25 077
23 622
32 723
26 915
31 411
30 787
29 772
31 915
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
256
713
– 505
1014
731
656
612
285
1751
Zysk (strata) brutto
648
936
– 1064
942
797
630
– 2 597
108
33
Zysk (strata) netto
644
730
– 911
628
603
517
– 2 774
63
398
Aktywa razem
27 552
27 112
22 480
29 355
25 100
25 893
24 375
21 156
25 467
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
9 051
8 672
6 175
12 422
7 255
8 592
10 319
8 002
11 951
Zobowiązania długoterminowe
1 092
749
569
511
574
272
385
1 365
1 416
Zobowiązania krótkoterminowe
6 525
6 706
3 888
10 517
5 110
6 941
8 369
6 637
10 535
Kapitał własny
18 501
18 440
16 305
16 933
17 845
17 301
14 056
13 154
13 516
Kapitał zakładowy
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)