Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Ustalony na podstawie tekstu pierwotnego z dnia 17 września 2004 r., przyjętego Aktem Notarialnym do Rep. A nr 4310/2004, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2016 r.

Regulamin WZA

Przyjęty Uchwałą Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku. Uchwała weszła w życie z dniem 15 czerwca 2016 roku.

Regulamin Rady Nadzorczej

Przyjęty uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i obowiązujący od dnia 24.06.2021 r.

Regulamin Zarządu

Przyjęty Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)