Ankieta bezpieczeństwa w związku z organizacją spotkania biznesowego w okresie pandemii Koronowirusa

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa pracowników jak i swoich klientów. Mając na celu troskę o Twoje i naszych pracowników zdrowie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która ma pomóc w ograniczeniu do minimum zagrożenia wynikającego z Covid-19 podczas spotkań biznesowych. Wypełnioną ankietę należy przesłać zwrotnie emailem do jej nadawcy.

Podsumowanie: Jeżeli na większość pytań udzielono odpowiedzi negatywnej (pytania 1-5) lub potwierdzającej (pytania 6-8) to ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie i dobro zarówno klientów jak i pracowników zapraszamy na spotkanie za pośrednictwem narzędzi online.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., z siedzibą w Krakowie, 31-866 przy ul. Skarżyńskiego 14,
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu iod@unima2000.pl lub telefonicznie 122980511
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. uzyskania informacji w zakresie preferowanej formy proponowanego spotkania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki 6.1.f
  2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników firmy oraz ograniczenia się rozprzestrzeniania się COVID-19 na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit.c. RODO – art. 207 i 304  Kodeksu Pracy
 • dane będą przetwarzane wyłącznie w ramach Spółki Unima 2000, przez osoby upoważnione
 • uzupełniona i przesłana przez Ciebie ankieta przechowywana będzie przez okres 30 dni od momentu jej przesłania przez Ciebie,
 • posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przysługuje C prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; uodo.gov.pl, kontakt tel. (22) 531 03 00,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości organizacji spotkania bezpośredniego,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)