ANALITYKA

Usługi z zakresu analityki predykcyjnej

Analizy predykcyjne to skuteczne narzędzie wspierające naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich działań.

Analiza danych (Data Mining)

Jest obecnie wykorzystywana bardzo szeroko od obszarów związanych ze zwiększaniem szansy sprzedaży produktów i usług do ograniczania ryzyka we współpracy z klientami. Pomagamy organizacjom w wykorzystaniu analityki zarówno w zarządzaniu relacją z klientem, w wykrywania awarii w przemyśle i energetyce. w wykrywaniu różnego typu nadużyć związanych z wyłudzeniami (fraud) niezależnie, czy dotyczą one finansów, czy różnego typu informacji.

Zrozumienie zaawansowanych technik analitycznych z obszaru data science takich jak głębokie sieci neuronowe jest relatywnie trudne.
Jako firma analityczna oferujemy swoim klientom wsparcie w efektywnym wykorzystaniu zaawansowanych technik do analizy danych historycznych, budowy modeli predykcyjnych oraz wsparcia procesów decyzyjnych.

Wspieramy klientów

Wspieramy klientów nie tylko znajomością technik analitycznych, ale też wiedzą dziedzinową z różnych obszarów biznesu.
Pomagamy naszym klientom zarówno w przygotowywaniu raportów analitycznych, jak i budowie modeli predykcyjnych oraz ich późniejszym utrzymaniu – dostosowaniu do zmieniających się uwarunkowań, poszerzeniu o nowe obszary, monitorowaniu efektywności biznesowej.


Podejmowanie decyzji na podstawie danych. W czasach, gdy większość menedżerów podejmuje decyzje, bazując na wynikach analiz i raportów, takie stwierdzenie wydaje się banalne. Jednak w przypadku analityki preskryptywnej i metod uczenia maszynowego, zwłaszcza sieci neuronowych, decyzje wypracowane przez algorytmy są bardzo często nieintuicyjne, nie budzą zaufania. Rezygnacja z bezpośredniego podejmowania decyzji i pozostawienie człowiekowi jedynie funkcji kontrolnych, okresowej weryfikacji i korekty działania algorytmów, wymaga zmiany nastawienia i rezygnacji z pełnej kontroli nad procesem. Pomagamy w transformacjach i zmianie podejścia do analizy danych.

Wykorzystanie analityki predykcyjnej w biznesie

Handel

 • Analizy koszykowe produktów
 • Segmentacja klientów (rentownościowa, demograficzna, behawioralna, portfelowa, skłonnościowa, bazująca na oczekiwaniach)
 • Zarządzanie doświadczeniem klienta
 • Utrzymanie klienta, analizy dotyczące programów lojalnościowych
 • Kampanie marketingowe, promocje
 • Prognozy sprzedaży

Energetyka

 • Przewidywanie zapotrzebowania na energię
 • Przewidywanie awarii
 • Optymalizacja pracy maszyn

Farmacja

 • Analiza danych z badań klinicznych
 • Segmentacja Klientów
 • Analiza popytu
 • Prognozy sprzedaży

Bankowość

 • Analiza zachowań klienta (x –sell, up-sell)
 • Analiza fraudów
 • Segmentacja klientów
 • Klasyfikacja klientów
 • Analiza ryzyka

Telekomunikacja

 • Przewidywanie odejścia klienta do konkurencji (analiza charn)
 • Klasyfikacja klientów
 • Utrzymanie klienta, analizy dotyczące programów lojalnościowych
 • Kampanie marketingowe, promocje
 • Prognozy sprzedaży

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)