Akcjonariat

Kapitał zakładowy wynosi 2 735 500 zł i dzieli się na 2 735 500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł, w tym:
Imię i nazwisko
Liczba akcji w kapitale zakładowym
% akcji
% głosów na WZ
Magdalena Kniszner
659 414
24,11
31,46
Krzysztof Kniszner
655 375
23,96
31,36
Cezary Gregorczuk
300 000
10,97
7,85
Pozostali
1 120 711
40,96
29,33

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)