Raporty bieżące

20.03.2023

Raport bieżący nr 05/2023 Unima 2000

Informacja o podjęciu decyzji przez Zarząd o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywa, utworzeniu rezerw, rozwiązaniu aktywa na podatek dochodowy, mających wpływ na wyniki prezentowane za 2022 rok.

09.03.2023

Raport bieżący nr 04/2023 Unima 2000

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

28.02.2023

Raport bieżący nr 03/2023 Unima 2000

Podpisanie Planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości

25.01.2023

Raport bieżący nr 02/2023 Unima 2000

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

24.01.2023

Raport bieżący nr 01/2023 Unima 2000

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

28.02.2023

Raport bieżący nr 03/2023 Unima 2000

Podpisanie Planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości

28.02.2023

Raport bieżący nr 03/2023 Unima 2000

Podpisanie Planu Połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości