Raporty bieżące

27.12.2017

Raport bieżący nr 36/2017 Unima 2000:

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

14.12.2017

Raport bieżący nr 35/2017 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

17.11.2017

Raport bieżący nr 34/2017 Unima 2000:

Przyjęcie znaczącego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta

18.10.2017 | EBI

Raport bieżący nr 5/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

18.10.2017 | EBI

Raport bieżący nr 4/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

05.10.2017

Raport bieżący nr 33/2017 Unima 2000:

Powołanie osoby nadzorującej

04.10.2017

Raport bieżący nr 32/2017 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

29.09.2017

Raport bieżący nr 31/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

24.08.2017

Raport bieżący nr 29/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

17.08.2017

Raport bieżący nr 28/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

07.08.2017

Raport bieżący nr 27/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

25.07.2017

Raport bieżący nr 26/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

25.07.2017

Raport bieżący nr 25/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

18.07.2017

Raport bieżący nr 24/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

12.07.2017

Raport bieżący nr 23/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

10.07.2017

Raport bieżący nr 22/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

27.06.2017 | EBI

Raport bieżący nr 3/2017 Unima 2000:

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

21.06.2017

Raport bieżący nr 21/2017 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących

21.06.2017

Raport bieżący nr 20/2017 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na WZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

21.06.2017

Raport bieżący nr 19/2017 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

21.06.2017

Raport bieżący nr 18/2017 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.

01.06.2017

Raport bieżący nr 17/2017 Unima 2000:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

24.05.2017

Raport bieżący nr 16/2017 Unima 2000:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

24.05.2017 | EBI

Raport bieżący nr 2/2017 Unima 2000:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2016

24.05.2017 | EBI

Raport bieżący nr 1/2017 Unima 2000:

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA

24.05.2017

Raport bieżący nr 15/2017 Unima 2000:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21.04.2017

Raport bieżący nr 14/2017 Unima 2000:

Rekomendacja WZA wypłaty dywidendy

03.04.2017

Raport bieżący nr 13/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

16.03.2017

Raport bieżący nr 12/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

15.03.2017

Raport bieżący nr 11/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

14.03.2017

Raport bieżący nr 10/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

13.03.2017

Raport bieżący nr 9/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

10.03.2017

Raport bieżący nr 8/2017 Unima 2000:

 Aneks do znaczącej umowy

08.02.2017

Raport bieżący nr 7/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

26.01.2017

Raport bieżący nr 6/2017 Unima 2000:

 Aneks do znaczącej umowy

26.01.2017

Raport bieżący nr 5/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

26.01.2017

Raport bieżący nr 4/2017 Unima 2000:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

24.01.2017

Raport bieżący nr 3/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

18.01.2017

Raport bieżący nr 2/2017 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

05.01.2017

Raport bieżący nr 1/2017 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)