Raporty bieżące

2015-12-30

Raport bieżący nr 55/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-12-22

Raport bieżący nr 54/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-21

Raport bieżący nr 53/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-17

Raport bieżący nr 52/2015 Unima 2000:

Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-12-09

Raport bieżący nr 51/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-08

Raport bieżący nr 50/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-12-02

Raport bieżący nr 49/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-12-01

Raport bieżący nr 48/2015 Unima 2000:

Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-11-18

Raport bieżący nr 47/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-11-04

Raport bieżący nr 46/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-11-03

Raport bieżący nr 45/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-10-08

Raport bieżący nr 44/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-10-02

Raport bieżący nr 43/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-09-24

Raport bieżący nr 42/2015 Unima 2000:

Odstąpienie od umów kupna akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2%.

2015-09-22

Raport bieżący nr 41/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-09-18

Raport bieżący nr 40/2015 Unima 2000:

Odstąpienie od umów sprzedaży akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i powrotne przekroczenie progów 15%, 20%, 25% głosów oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2%.

2015-09-18

Raport bieżący nr 39/2015 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2015-09-16

Raport bieżący nr 38/2015 Unima 2000:

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-09-15

Raport bieżący nr 37/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta

2015-09-11

Raport bieżący nr 36/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-09-09

Raport bieżący nr 35/2015 Unima 2000:

Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej

2015-08-13

Raport bieżący nr 34/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-07-22

Raport bieżący nr 33/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%

2015-07-21

Raport bieżący nr 32/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-07-21

Raport bieżący nr 31/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progów 10 oraz 15% głosów przez akcjonariusza

2015-07-20

Raport bieżący nr 30/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-07-17

Raport bieżący nr 29/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-07-02

Raport bieżący nr 28/2015 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2015-07-01

Raport bieżący nr 27/2015 Unima 2000:

Wybór Członków Rady Nadzorczej

2015-07-01

Raport bieżący nr 26/2015 Unima 2000:

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia

2015-07-01

Raport bieżący nr 25/2015 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015

2015-06-26

Raport bieżący nr 24/2015 Unima 2000:

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

2015-06-25

Raport bieżący nr 23/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-06-25

Raport bieżący nr 22/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-06-23

Raport bieżący nr 1/2015

Opinia RN dot. porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA

2015-06-23

Raport bieżący nr 21/2015 Unima 2000:

Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję

2015-06-09

Raport bieżący nr 20/2015 Unima 2000:

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2014

2015-06-08

Raport bieżący nr 19/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-06-03

Raport bieżący nr 18/2015 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2015-05-28

Raport bieżący nr 17/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-05-22

Raport bieżący nr 16/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 5% głosów

2015-05-20

Raport bieżący nr 15/2015 Unima 2000:

Przekroczenie progu 25% głosów w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%

2015-05-19

Raport bieżący nr 14/2015 Unima 2000:

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta

2015-05-13

Raport bieżący nr 13/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-05-13

Raport bieżący nr 12/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-04-23

Raport bieżący nr 11/2015 Unima 2000:

Raport bieżący

2015-04-07

Raport bieżący nr 10/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-03-19

Raport bieżący nr 9/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-03-18

Raport bieżący nr 8/2015 Unima 2000:

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2015-02-12

Raport bieżący nr 7/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-02-04

Raport bieżący nr 6/2015 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2015-02-02

Raport bieżący nr 5/2015 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2015-01-30

Raport bieżący nr 4/2015 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2015-01-30

Raport bieżący nr 3/2015 Unima 2000:

Główne założenia strategii Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2015-2017

2015-02-26

Raport bieżący nr 2/2015 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku

2015-02-26

Raport bieżący nr 1/2015 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2015 roku raportów okresowych

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)