Raporty bieżące

2014-12-19

Raport bieżący nr 35/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów przez Spółkę zależną

2014-12-19

Raport bieżący nr 34/2014 Unima 2000:

 Zbycie udziałów w Spółce zależnej

2014-12-19

Raport bieżący nr 33/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów w Spółce zależnej

2014-12-16

Raport bieżący nr 32/2014 Unima 2000:

Objęcie udziałów w Spółce zależnej

2014-12-15

Raport bieżący nr 31/2014 Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 31/2014 z 12.12.2014r.

2014-12-12

Raport bieżący nr 31/2014 Unima 2000:

Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie udziałów w Spółkach zależnych

2014-12-02

Raport bieżący nr 30/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-11-28

Raport bieżący nr 29/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2014-11-12

Raport bieżący nr 28/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-11-03

Raport bieżący nr 27/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-10-24

Raport bieżący nr 26/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-09-08

Raport bieżący nr 25/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-09-02

Raport bieżący nr 24/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2014-07-31

Raport bieżący nr 23/2014 Unima 2000:

Unima 2000: Zakończenie skupu akcji własnych

2014-06-24

Raport bieżący nr 22/2014 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2014-06-24

Raport bieżący nr 21/2014 Unima 2000:

Powołanie osób nadzorujących

2014-06-24

Raport bieżący nr 20/2014 Unima 2000:

Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014

2014-06-09

Raport bieżący nr 2/2014:

Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2013

2014-06-09

Raport bieżący nr 1/2014:

Opinia RN dot. porzadku obrad oraz projektów uchwał na WZA

2014-06-09

Raport bieżący nr 19/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2014-05-28

Raport bieżący nr 18/2014 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2014-05-16

Raport bieżący nr 17/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2014-05-15

Raport bieżący nr 16/2014 Unima 2000:

Korekta formularza „rozszerzonego” raportu kwartalnego QSr 1/2014 za I kwartał 2014 roku

2014-05-14

Raport bieżący nr 15/2014:

Aneks do znaczącej umowy

2014-05-05

Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000:

Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 z 30.04.2014

2014-04-30

Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2014-04-25

Raport bieżący nr 13/2014 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2014-04-25

Raport bieżący nr 12/2014 Unima 2000:

Raport bieżący

2014-04-01

Raport bieżący nr 11/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-03-18

Raport bieżący nr 10/2014 Unima 2000:

Wybór biegłego

2014-03-07

Raport bieżący nr 09/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-03-07

Raport bieżący nr 08/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-03-06

Raport bieżący nr 07/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-03-06

Raport bieżący nr 06/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-01-29

Raport bieżący nr 05/2014 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2013 roku

2014-01-29

Raport bieżący nr 04/2014 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2014 roku raportów okresowych

2014-01-22

Raport bieżący nr 03/2014 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2014-01-17

Raport bieżący nr 02/2014 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2014-01-15

Raport bieżący nr 01/2014 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)