Raporty bieżące

2013-12-16

Raport bieżący nr 29/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-12-02

Raport bieżący nr 28/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-11-04

Raport bieżący nr 27/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-10-18

Raport bieżący nr 26/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-10-02

Raport bieżący nr 25/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-09-24

Raport bieżący nr 24/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-09-23

Raport bieżący nr 23/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-09-17

Raport bieżący nr 22/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-09-10

Raport bieżący nr 21/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-09-09

Raport bieżący nr 20/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-09-06

Raport bieżący nr 19/2013 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2013-09-04

Raport bieżący nr 18/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-08-06

Raport bieżący nr 17/2013 Unima 2000:

Zawarcie znaczącej umowy

2013-06-21

Raport bieżący nr 16/2013 Unima 2000:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013

2013-06-21

Raport bieżący nr 15/2013 Unima 2000:

Wypłata dywidendy

2013-06-21

Raport bieżący nr 14/2013 Unima 2000:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2013 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2013-06-12

Raport bieżący nr 13/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-06-07

Raport bieżący nr 12/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-06-06

Raport bieżący nr 11/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-06-05

Raport bieżący nr 10/2013 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2013-05-27

Raport bieżący nr 9/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2013-05-23

Raport bieżący nr 8/2013 Unima 2000:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2013-05-16

Raport bieżący nr 7/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-05-06

Raport bieżący nr 6/2013 Unima 2000:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2013-01-30

Raport bieżący nr 5/2013 Unima 2000:

Terminy przekazywania w 2013 roku raportów okresowych

2013-01-29

Raport bieżący nr 4/2013 Unima 2000:

Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku

2013-01-23

Raport bieżący nr 3/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2013-01-16

Raport bieżący nr 2/2013 Unima 2000:

Aneks do znaczącej umowy

2013-01-07

Raport bieżący nr 1/2013 Unima 2000:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)