Raporty bieżące

2012-11-28

Raport bieżący nr 23/2012 Unima 2000:

Wybór biegłego

2012-10-05

Raport bieżący nr 22/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-09-17

Raport bieżący nr 21/2012 Unima 2000:

Nabycie akcji własnych

2012-07-31

Raport bieżący nr 20/2012:

Nabycie akcji własnych

2012-07-27

Raport bieżący nr 19/2012:

Zawarcie znaczącej umowy

2012-06-26

Raport bieżący nr 18/2012:

Uzupełnienie do Raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 14 czerwca 2012 dot. powołania Zarządu na nową kadencję

2012-06-15

Raport bieżący nr 17/2012:

Wydłużenia terminu skupu akcji własnych

2012-06-15

Raport bieżący nr 16/2012:

Wypłata dywedendy

2012-06-15

Raport bieżący nr 15/2012:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 w dniu 14 czerwca 2012 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2012-06-15

Raport bieżący nr 14/2012:

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012

2012-06-14

Raport bieżący nr 13/2012:

Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję

2012-06-14

Raport bieżący nr 12/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-05-25

Raport bieżący nr 11/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-05-24

Raport bieżący nr 10/2012:

Aneks do znaczącej umowy

2012-05-18

Raport bieżący nr 9/2012:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2012-05-15

Raport bieżący nr 8/2012:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2012-04-05

Raport bieżący nr 7/2012:

Zawarcie znaczącej umowy

2012-03-29

Raport bieżący nr 6/2012:

Zawarcie znaczącej umowy

2012-03-28

Raport bieżący nr 5/2012:

Wybór biegłego

2012-03-07

Raport bieżący nr 4/2012:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-01-30

Raport bieżący nr 3/2012:

Terminy przekazywania w 2012 roku raportów okresowych

2012-01-27

Raport bieżący nr 2/2012:

Wykaz raportów opublikowanych w 2011 roku

2012-01-10

Raport bieżący nr 1/2012:

Nabycie akcji własnych

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)