Raporty bieżące

2011-12-28

Raport bieżący nr 29/2011:

Transakcje na akcjach Członka Rady Nadzorczej

2011-12-23

Raport bieżący nr 28/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-12-16

Raport bieżący nr 27/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-12-05

Raport bieżący nr 26/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-11-28

Raport bieżący nr 25/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-11-18

Raport bieżący nr 24/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-10-29

Raport bieżący nr 23/2011:

Znacząca umowa Emitenta

2011-10-05

Raport bieżący nr 22/2011:

Zmiany w Zarządzie Spółki

2011-10-21

Raport bieżący nr 21/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-10-17

Raport bieżący nr 20/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-10-13

Raport bieżący nr 19/2011:

Nabycie akcji własnych

2011-09-26

Raport bieżący nr 18/2011:

Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej

2011-08-02

Raport bieżący nr 17/2011:

Wprowadzenie akcji serii F na GWP

2011-07-21

Raport bieżący nr 16/2011:

Objęcie udziałów w spółce iGPM Sp. z o.o.

2011-07-05

Raport bieżący nr 15/2011:

Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW

2011-07-05

Raport bieżący nr 14/2011:

Zawarcie znaczącej umowy

2011-05-31

Raport bieżący nr 12/2011:

Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki w dniu 30 maja 2011

2011-05-31

Raport bieżący nr 11/2011:

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30.05.2011

2011-05-30

Raport bieżący nr 10/2011:

Zawarcie znaczącej umowy

2011-05-09

Raport bieżący nr 9/2011:

Wybór biegłego rewidenta

2011-05-04

Raport bieżący nr 8/2011:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011-05-04

Raport bieżący nr 7/2011:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011-05-04

Raport bieżący nr 6/2011:

Regulamin Walnego Zgromadzenia

2011-04-29

Raport bieżący nr 5/2011:

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdań za 2010 rok

2011-04-29

Raport bieżący nr 4/2011:

Publikacja raportu rocznego za 2010 rok

2011-01-31

Raport bieżący nr 3/2011:

Terminy publikacji raportów w 2011 roku

2011-01-31

Raport bieżący nr 2/2011:

Wykaz raportów opublikowanych w 2010 roku

2011-01-14

Raport bieżący nr 1/2011:

Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)