Formularz zgód marketingowych


Imię i nazwisko

Firma

Adres e-mail

Numer telefonu

Prosimy o wyrażenie wszystkich 4 zgód:

Wyrażam zgodę na (proszę zaznaczyć kwadraty poniżej):

  Przetwarzanie moich danych osobowych  Ι  Zobacz treść

DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNA?

Bez tej zgody nie możemy przechowywać Twoich danych w komputerze.
Stracimy możliwość kontaktu z Tobą w przyszłości.


 Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść

DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNA?

Bez tej zgody nie możemy Ci wysłać oferty handlowej w przyszłości.


 Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść

DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNA?

Ta zgoda pozwoli nam powiadomić Cię np. o szkoleniu lub konferencji.


 Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  Ι  Zobacz treść

DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNA?

Tu nie chodzi tylko o telefon. Wspomniane "urządzenia" to wszystkie narzędzia do komunikacji. Bez tej zgody nie możemy użyć komputera, faksu lub telefonu aby się z Tobą skontaktować.

Administratorem danych osobowych jest firma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.

Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania w/w zgód w dowolnym momencie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl)

Osoba taka może również wycofać zgody za pomocą formularza internetowego dostępnego tutaj:

Wycofanie zgód marketingowych

Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane dane osobowe być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje związane nie będę zautomatyzowane.