Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 3

Wyrażam zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgody poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.