Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków w celach marketingowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) do czasu cofnięcia przeze mnie zgody.

Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak uniemożliwi nam przekazanie informacji marketingowych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, promocjach. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.

Twoje dane osobowe uzyskane na podstawie powyższej zgody przetwarzane będą przez:

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
ul. Skarżyńskiego 14, 31-866
31-866 Kraków
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@unima2000.pl

Dane przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twojej zgody.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom realizującym wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Unima 2000
 • podmiotom świadczącym dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody zostaje bez wpływu na przetwarzania danych przez cofnięciem zgody.

W zakresie przetwarzanych przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych
 • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania
 • usunięcia swoich danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (realizacja praw w zakresie cofnięcia zgody możesz realizować bezpośrednio telefonicznie pod numerem 12 298 05 74 lub mailowo na adres marketing@unima2000.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie Wycofanie zgód marketingowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody)
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową
 • wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacje dodatkowe – Polityka prywatności