Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków (Administrator Danych) w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do czasu cofnięcia przeze mnie zgody.

Zgoda ma charakter dobrowolny. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.