Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie). Zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. spółce publicznej notowanej na WGPW. Jest to działalność wykonywana osobiście w zakresie doradztwa w biznesie.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

01.06.2016 – nadal Własna działalność gospodarcza
17.09.2004 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (spółka notowana na WGPW)
23.09.2002 – 02.03.2005 Prezes Zarządu w No Name Sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów odzieżowych pod marką Cotton Club – stworzenie od podstaw dynamicznego przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym)
01.04.2000 – 31.03.2011 Własna działalność gospodarcza pod firmą Advanced Business Consulting Zbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe)
08.12.2000 – 28.02.2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Symatrix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych)
01.04.1998 – 31.01.2000 Wspólnik i Prezes Zarządu w Samar-Eko Sp. z o.o. z siedzibą j.w. (wdrożenie i rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych)
17.01.1997 – 31.12.1999 Wspólnik, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu w PW Samarol Sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych, stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych)
01.10.1996 – 30.07.1997 Pełnomocnik Właściciela ds. Likwidacji Przedsiębiorstwa (jak wyżej)
01.02.1996 – 30.09.1996 Dyrektor ds. Ekonomicznych i Pełnomocnik Właściciela ds. Przekształceń w Hurtowni Farmaceutycznej Magram Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa koncernowi zagranicznemu)
15.09.1992 – 01.01.1995 Osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU Prim Grażyna Pietroń w Krakowie (handel)
26.08.1991 – 25.02.1992 Wspólnik i Dyrektor Zarządzający Finansami w Giełda MWSystem s.c. w Krakowie (obrót papierami wartościowymi)
01.06.1990 – 30.10.1992 Wspólnik i Dyrektor Zarządzający w Biomex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych)
01.09.1978 – 01.05.1991 Pracownik naukowy, Starszy Asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Kraków

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.