System integracji urządzeń pożarowych

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym jest przeznaczony do sterowania i kontrolowania stanów urządzeń, które mają wpływ na przebieg sprawnej ewakuacji oraz ochrony przed ogniem i dymem w sytuacji wystąpienia alarmu pożarowego. Różnica między tym systemem, a klasycznymi systemami zarządzania budynkiem (BMS) jest praktycznie niewidoczna. Polega ona na tym, że system taki realizuje wyłącznie funkcje związane z bezpieczeństwem pożarowym nie zapewniając dodatkowo komfortu użytkowania budynku.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym posiada wymagane przez prawo uprawnienia i certyfikaty. Funkcjonuje on w oparciu o złożone matryce sterowania zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Urządzenia w zasięgu jego działania to m.in.: klapy i bramy odcinające strefy pożarowe, wentylatory, klapy dymowe i oddymiające, kurtyny automatyczne i in.

Uruchomienie takiego zintegrowanego systemu oznacza przejęcie kontroli nad wszystkimi autonomicznymi centralami i sterowanie takimi urządzeniami jak bramy, schody ruchome, windy i in.  Jednocześnie funkcje centrali SSP są ograniczone wyłącznie do działań związanych z detekcją.

W przypadku pojawienia się zagrożenia system zapewnia racjonalną, zdecydowaną i bezkolizyjną obróbkę wszystkich napływających informacji. Za pomocą zintegrowanego interfejsu graficznego z przygotowanymi planami można sprawnie zlokalizować miejsce wystąpienia alarmu.

Odpowiednie skonfigurowanie systemu sprawia, że wszystkie dane dotyczące zdarzenia (np. przegród, dróg ewakuacyjnych, odległości, stref ewakuacji) mogą być wizualizowane, przetwarzane i przekazywane dalej. System pozwala też na integrację danych technicznych – numeru czujnika, rodzaju i lokalizacji meldunku czy adresu pomieszczenia. Możliwe jest również umieszczenie w tekście wskazówki dla służb interwencyjnych (policji i straży pożarnej) albo specjalnych uwag opisujących podejmowane czynności.

Co zyskujesz?

  • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru;
  • Sprawną ewakuację osób znajdujących się na terenie obiektu;
  • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru;
  • Stały i globalny monitoring obiektu oraz sprawną obróbkę wszystkich danych;
  • Błyskawiczny kontakt z służbami interwencyjnymi (policją, strażą pożarną).