Zarząd i Rada Nadzorcza

Krzysztof Kniszner

Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Wykształcenie wyższe, magister inżynier, inżynieria elektryczna.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 1998 – nadal – Prezes Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.,
 • od 1994 r. – nadal – Związany z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.),
 • 1991 – 1994 r. – Dyrektor Oddziału w Apexim Sp. z o.o.,
 • 1990 – 1991 r. – Kierownik Wydziału Produkcji w Mercomp Sp. z o.o.

W ramach grupy kapitałowej w latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Iqnet Sp. z o.o., a w latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Sikora

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Wiceprezes Zarządu Lockus Sp. z o.o.

Więcej informacji

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Wiceprezes Zarządu Lockus Sp. z o.o.
Wykształcenie wyższe, magister inżynier, elektrotechnik.
Studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 2015 – nadal – Członek Zarządu / Dyrektor ds. Realizacji Projektów w Unima 2000 S.A.,
 • 2006 – 2015 r. – Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Realizacji Projektów w Unima 2000 S.A.,
 • 2005 – 2006 r. – Członek Zarządu / Dyrektor ds. Operacyjno –Technicznych w Unima 2000 S.A.,
 • 2003 – 2004 r. – Ostatnie stanowisko: Prezes Zarządu w Z i S Tele-Fonika Sp. z o.o.,
 • 2000 – 2003 r. – Dyrektor Techniczny w Pro-Futuro S.A.,
 • 1997 – 1999 r. – Ostatnie stanowisko: Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji w Grupie Kapitałowej Tele-Fonika,
 • 1993 – 1996 r. – Ostatnie stanowisko: Specjalista ds. Teletransmisji w Telekomunikacja Polska S.A.

W ramach grupy kapitałowej od 02/2007 r. do 04/2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Teleinvention Sp. z o.o. Od 04/2016 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Lockus Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jolanta Matczuk

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Główny Księgowy
Prezes Zarządu IQnet sp. Z o.o.

Więcej informacji

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Główny Księgowy,
Prezes Zarządu IQnet sp. Z o.o.

Wykształcenie wyższe, magister ekonomii, organizacja i zarządzanie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów.
Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • od 1.01.2012 r. – nadal – Członek Zarządu w Unima 2000 S.A.,
 • 2006 – nadal – Główny Księgowy w Unima 2000 S.A.,
 • 2005 – 2006 r. – Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK Kraków Sp. z o.o.,
 • 1996 – 2005 r. – Ostatnie stanowisko: Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK S.A.,
 • 1985 – 1996 r. – Ostanie stanowisko: Kierownik Działu Rachunkowości w KPIS-Cracovia S.A.

W ramach grupy kapitałowej od 06/2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQnet Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza

Magdalena Kniszner

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000, jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz. W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość. Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 1998 – 2015 r.Wiceprezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o, a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)
 • Od 2007 r.Prezes Zarządu Lockus sp. z o.o.
 • Od 09.2015 r.Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

W ramach grupy kapitałowej od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus Sp. z o.o. –specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji branżowych.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Pietroń

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie). Zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. spółce publicznej notowanej na WGPW. Jest to działalność wykonywana osobiście w zakresie doradztwa w biznesie.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Od 01.06.2016 – obecnie – Własna działalność gospodarcza
 • od 17.09.2004 – obecniePrzewodniczący Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (spółka notowana na WGPW);
 • 23.09.2002 – 02.03.2005Prezes Zarządu w No Name Sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów odzieżowych pod marką Cotton Club – stworzenie od podstaw dynamicznego przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym),
 • 01.04.2000 – 31.03.2011 – Własna działalność gospodarcza pod firmą Advanced Business Consulting Zbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe),
 • 08.12.2000 – 28.02.2002Przewodniczący Rady Nadzorczej w Symatrix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych),
 • 01.04.1998 – 31.01.2000Wspólnik i Prezes Zarządu w Samar-Eko Sp. z o.o. z siedzibą j.w. (wdrożenie i rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych),
 • 17.01.1997 – 31.12.1999Wspólnik, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu w PW Samarol Sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych, stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych),
 • 01.10.1996 – 30.07.1997Pełnomocnik Właściciela ds. Likwidacji Przedsiębiorstwa (jak wyżej),
 • 01.02.1996 – 30.09.1996Dyrektor ds. Ekonomicznych i Pełnomocnik Właściciela ds. Przekształceń w Hurtowni Farmaceutycznej Magram Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa koncernowi zagranicznemu),
 • 15.09.1992 – 01.01.1995 – Osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU Prim Grażyna Pietroń w Krakowie (handel),
 • 26.08.1991 – 25.02.1992Wspólnik i Dyrektor Zarządzający Finansami w Giełda MWSystem s.c. w Krakowie (obrót papierami wartościowymi),
 • 01.06.1990 – 30.10.1992Wspólnik i Dyrektor Zarządzający w Biomex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych),
 • 01.09.1978 – 01.05.1991Pracownik naukowy, Starszy Asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Kraków.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Jarosz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Od 2011 r.Prezes Zarządu w ABS Investment S.A. Zasiada w wielu Radach Nadzorczych m.in. Orion Investment S.A. , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Softelnet S.A. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego,
 • od 2004 – 2014 r.Wiceprezes Zarządu Beskidzkiego w Biurze Consultingowym S.A.,
 • w latach 2003 – 2004Prezes Zarządu w firmie windykacyjnej For-Net S.A. z Krakowa,
 • w latach 2001 – 2003Zastępca Dyrektora, a później Dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej,
 • w latach 1996 – 2004 – Własna działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego,
 • w 1994 r.Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie Kierownik Zespołu Doradców Klienta i Członek Komitetu Kredytowego oraz Zastępca Dyrektora CBK.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu – aktualne,
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. – Wiceprezes Zarządu – nieaktualne,
 • Dudek Jarosz Pukowiec Sp. z o.o. – Udziałowiec – aktualne,
 • Dombud PL Sp. z o.o. – Wspólnik – nieaktualne,
 • Dombud PL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – Wspólnik – nieaktualne,
 • SFK Polkap S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Członek RN – aktualne,
 • LS TEch Homes S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Orion Investment S.A. – Członek RN – aktualne,
 • Uboat Line S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Softelnet S.A. – Członek RN – aktualne,
 • Prymus S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Liberty Group S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Art New media S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • ECA Auxilium S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Motor Trade Company S.A. – Członek RN – nieaktualne,
 • Best 4 You S.A. – Członek RN – nieaktualne.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Patrycja Buchowicz

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse. Posiada bogate, ponad 20 – letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect.
 • 1992 r. – była pracownikiem Politechniki Warszawskiej.
 • 1993 – 1994 –  pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego).
 • 1994 – 2001 – pracowała w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., w pionie rynku pierwotnego jako project manager.
 • od 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.
 • od 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu SATURN TFI S.A.

Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A.. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Zając

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Więcej informacji

Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2018 r. – członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni,
 • od 2015 r.Członek Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.,
 • od 2013 r.Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie,
 • w 2012 r.Członek Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju,
 • od 2010 r.Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • od 2010 r.Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkołe Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
 • 2007 – 2015 r.Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas,
 • 2004 – 2010 r.Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy AE w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • 1996 – 2007 – własna działalność gospodarcza

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek niezależny