Zarząd i Rada Nadzorcza

Podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Członkowie Zarządu odpowiadają za rozwój firmy i sprawują wspólnie kontrolę nad pracą Działu Infrastruktury Teleinformatycznej, Działu Niskich Prądów, Działu rozwiązań IT oraz nad stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych.

  • Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej i nadzoruje pracę działu marketingu. Odpowiada za komunikację z rynkiem kapitałowym i instytucjami otoczenia biznesowego, jak również za bezpośredni kontakt z kluczowymi klientami.
  • Członek Zarządu Jolanta Matczuk nadzoruje pracę działu księgowości, kadr i płac, administracji oraz logistyki. Jest jednocześnie głównym księgowym i odpowiada m.in. za przygotowanie raportów finansowych.

Schemat organizacyjny Unima 2000

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2019

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.125375
15 grudnia 2012 r.250250
15 grudnia 2013 r.250250
15 grudnia 2014 r.250250
15 grudnia 2015 r.133266
15 grudnia 2016 r.133266
15 grudnia 2017 r.133266
15 grudnia 2018 r.133266
15 grudnia 2019 r.150150

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2019

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.120480
15 grudnia 2012 r.120480
15 grudnia 2013 r.120480
15 grudnia 2014 r.120480
15 grudnia 2015 r.120480
15 grudnia 2016 r.120480
15 grudnia 2017 r.240360
15 grudnia 2018 r.240360
15 grudnia 2019 r.240360