Zarząd i Rada Nadzorcza

Podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

  • Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner odpowiada za rozwój firmy oraz politykę handlową. Nadzoruje dział rozwiązań IT ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń systemów Contact Center, systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej. Koordynuje pracę wszystkich działów firmy.
  • Członek Zarządu Jolanta Matczuk jest jednocześnie Głównym Księgowym. Nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz działu administracji. Odpowiada m.in. za przygotowywanie raportów finansowych.

Rada Nadzorcza

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2018

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.125375
15 grudnia 2012 r.250250
15 grudnia 2013 r.250250
15 grudnia 2014 r.250250
15 grudnia 2015 r.133266
15 grudnia 2016 r.133266
15 grudnia 2017 r.133266
15 grudnia 2018 r.133266

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2018

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.120480
15 grudnia 2012 r.120480
15 grudnia 2013 r.120480
15 grudnia 2014 r.120480
15 grudnia 2015 r.120480
15 grudnia 2016 r.120480
15 grudnia 2017 r.240360
15 grudnia 2018 r.240360