Zarząd i Rada Nadzorcza

Podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Unima 2000 S.A.

  • Prezes Zarządu, Krzysztof Kniszner, nadzoruje pracę działu handlowego technicznego, marketingu oraz informatyzacji nieruchomości.
  • Członek Zarządu Jolanta Matczuk, będący jednocześnie Głównym Księgowym, nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz administracji.
  • Członek Zarządu Krzysztof Sikora nadzoruje pracę działu zaopatrzenia i działu projektowego oraz odpowiada za bezpieczeństwo informatyczne.

Rada Nadzorcza

Magdalena Kniszner | Zbigniew Pietroń | Sławomir Jarosz | Sławomir Kamiński | Piotr Zając

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Unima 2000 S.A. w latach 2011-2015

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.125375
15 grudnia 2012 r.250250
15 grudnia 2013 r.250250
15 grudnia 2014 r.250250
15 grudnia 2015 r.133266
15 grudnia 2016 r.133266

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Unima 2000 S.A. w latach 2011-2015

Stan naLiczba kobiet%Liczba mężczyzn%
15 grudnia 2011 r.120480
15 grudnia 2012 r.120480
15 grudnia 2013 r.120480
15 grudnia 2014 r.120480
15 grudnia 2015 r.120480
15 grudnia 2016 r.120480