Zapytania Akcjonariuszy

| Zasada szczegółowa I.Z.1.19 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

Pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania.

Brak aktualnych zapytań.