Systemy oddymiania

System oddymiania jest kluczowym składnikiem ochrony przeciwpożarowej. Jego zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo uratowania osób z płonącego budynku. Ustawa narzuca obowiązek zastosowania tego rozwiązania w obiektach produkcyjnych, magazynowych i budynkach zaliczanych do kategorii obiektów, w których zagrożone jest ludzkie życie.

System Oddymiania składa się z centrali sterującej, czujek wykrywania pożaru, włączników oddymiania, przełączników przewietrzania i wykonawczych siłowników elektrycznych.

Pożar wzbudza system automatycznie, ale może on też zostać wzbudzony ręcznie. Uruchamiana jest wówczas klapa oddymiająca na dachu budynku i otwierane jest okno oddymiające na najniższej kondygnacji, co wymusza wymianę powietrza.

Aż 90% śmiertelnych ofiar pożaru traci życie na skutek działania trujących gazów pożarowych i tlenku węgla, którymi wypełnia się budynek. Skuteczna wentylacja zwiększa efektywność ewakuacji, pozwalając na ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca. Dzięki niej możliwe staje się również wejście ekip ratunkowych do budynku.

Wytwarzająca się podczas pożaru wysoka temperatura może naruszyć konstrukcję budynku. Otwarcie klap dymowych sprawia, że gorące powietrze zostaje odprowadzone, drogi ucieczki utrzymane są w bezpiecznym stanie, a przyczyna pożaru może zostać szybko zlokalizowana i zlikwidowana.

Zadania systemu oddymiania:

  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania;
  • Odprowadzenie gorących gazów spalinowych;
  • Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

Co zyskujesz?

  • Wysoki profil bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu;
  • Minimalizację ryzyka związanego z zatruciem gazami pożarowymi i dwutlenkiem węgla na wypadek pożaru;
  • Gwarancję efektywności ewakuacji bądź ucieczki osób z zagrożonego miejsca;
  • Możliwość wejścia w każdej sytuacji ekip ratunkowych do budynku;
  • Ochronę konstrukcji obiektu na wypadek pożaru;
  • Możliwość szybkiego i sprawnego działania oraz eliminacji zniszczeń podczas sytuacji kryzysowej.