Systemy gaszenia

Systemy gaszenia są stosowane w obszarach szczególnego zagrożenia lub wewnątrz urządzeń, gdzie konieczne jest zastosowanie środka nieprzewodzącego prądu i gdzie usuwanie środka gaśniczego stwarza problemy. Swoje zastosowanie znajduje on także tam, gdzie gaszenie pożaru musi odbywać się za pomocą środków gaśniczych o małym ciężarze lub w rejonach, w których przebywają ludzie.

System Gaszenia służy ochronie urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, pomieszczeń linii produkcyjnych, magazynów cieczy palnych, turbin gazowych, stanowisk dyspozytorskich i stanowisk kontroli silników, a także wartościowego wyposażenia medycznego, urządzeń przemysłowych, bibliotek, muzeów czy galerii sztuki.

Zadania systemu gaszenia:

  • Zapewnienie maksymalnej skuteczności gaśniczej;
  • Brak przewodnictwa elektrycznego;
  • Brak konieczności usuwania zanieczyszczeń po gaszeniu pożaru;
  • Możliwość bezpiecznego stosowania wśród ludzi;
  • Krótki czas wyładowania.

Co zyskujesz?

  • Wysoki profil ochrony dla urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, stanowisk o podwyższonym stopniu ryzyka czy unikatowych zasobów;
  • Eliminację zagrożenia wynikającego z awarii sprzętu dla osób przebywających w pomieszczeniach;
  • Oszczędność kosztów związanych z koniecznością usuwania zanieczyszczeń powstałych na skutek pożaru.