System Telewizji Dozorowej

System Telewizji Dozorowej to jeden z najbardziej efektywnych systemów dozoru obiektów i ochrony mienia. Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie. Dodatkowo, może również pełnić rozmaite inne zadania.

Podstawowym elementem systemu monitoringu wizyjnego jest kamera IP, która przekazuje rejestrowany obraz za pośrednictwem sieci komputerowej do serwerów przetwarzających i zapisujących lub bezpośrednio do końcowego użytkownika.

System monitoringu może służyć wyłącznie rejestracji obrazu lub też jego funkcje mogą zostać rozszerzone tak aby zapewniać budynkowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Możliwa jest na przykład integracja monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym, dzięki czemu wykrycie ruchu przez kamerę spowoduje uruchomienie linii alarmowej. System może być wyposażony w funkcję inteligentnej analizy obrazu, co pozwala na automatyczną identyfikację niebezpiecznych zdarzeń, ludzkich twarzy czy tablic rejestracyjnych.

Co zyskujesz?

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i obiektu;
  • Rejestrację zdarzeń w obrębie budynku;
  • Skuteczne zapobieganie kradzieżom poprzez całodobowe nagrywanie obiektu;
  • Nagrywanie i archiwizację jako system rejestracji czasu pracy;
  • Zdalną kontrolę działania firmy poprzez internet, sieć lokalną lub urządzenia przenośne;
  • Oszczędności wynikające m.in.: ze zniżek ubezpieczeniowych lub eliminacji kosztów remontu zdewastowanego mienia