System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru samoczynnie wykrywa i przekazuje informacje o pożarze chronionego obiektu. Swoim działaniem obejmuje on wszystkie pomieszczenia i przestrzenie w których może pojawić się ogień.

W skład systemu wchodzą czujki i jednostka centralna. Pojedyncze czujki rozmieszczone w nadzorowanym obszarze reagują na wzrost temperatury, dym lub płomienie. Centralka rejestruje natomiast sygnały z czujek i alarmuje sygnałem dźwiękowym o zagrożeniu.

W sytuacji zagrożenia centrala identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia, a nawet jego części. Informacja o alarmie jest drukowana lub przekazana poprzez oprogramowanie do wizualizacji na rzut kondygnacji z oznaczonym zagrożonym pomieszczeniem. System może sterować także drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym w obiekcie. W razie pożaru automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.

Wszystkie elementy rekomendowanych systemów pożarowych posiadają atesty i prawnie wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Co zyskujesz?

  • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru;
  • Monitoring całej powierzchni budynku (wraz z magazynami, rampami przeładunkowymi, a nawet tunelami kablowymi);
  • Błyskawiczny komunikat alarmowy na wypadek wykrycia wzrostu temperatury, dymu czy płomieni;
  • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru;
  • Automatyczne powiadomienie najbliższej jednostki interwencyjnej.