Strategia spółki

Podstawowe założenia przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2018-2020

| Zasada szczegółowa I.Z.1.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

  1. Stabilny wzrost sprzedaży przy zachowaniu dotychczas wypracowanej pozycji i szeroko rozumianym bezpieczeństwie biznesowym
  2. Zintensyfikowanie sprzedaży w oparciu o nowe technologie uwzględniające aktualne tendencje rynkowe
  3. Wysoka jakość dostarczanych rozwiązań i wykonywanych usług, a tym samym dbałość o satysfakcje klienta
  4. Uzyskanie marży na poziomie średniej rynkowej w branżach
  5. Rekomendacja WZA wypłat dywidendy na poziomie nie mniej niż 30 % wypracowanego zysku netto za lata obrachunkowe 2018-2020
  6. Doskonalenie zorientowanej na klienta organizacji w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę
  7. Budowa efektywnej struktury grupy kapitałowej dopasowanej do potrzeb biznesowych