Strategia spółki

Podstawowe założenia przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2015-2017

| Zasada szczegółowa I.Z.1.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

  1. Stabilny wzrost sprzedaży przy zachowaniu dotychczas wypracowanej pozycji
  2. Zintensyfikowanie sprzedaży o nowe technologie mobilne i facility management
  3. Uzyskanie marży na poziomie średniej rynkowej w branżach
  4. Rekomendacja WZA wypłat dywidendy na poziomie nie mniej niż 25% wypracowanego zysku netto za lata obrachunkowe 2015-2017
  5. Rekomendowanie WZA powrotu do skupu akcji własnych, który będzie realizowany w miarę posiadania wolnych środków
  6. Rekomendowanie WZA tworzenie z kapitału zapasowego celowych funduszy inwestycyjnych
  7. Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego oraz zabezpieczenie realizacji strategii w niezbędne środki finansowe w oparciu o środki własne, krótko i długoterminowe produkty bankowe, emisję obligacji, środki z UE
  8. Doskonalenie zorientowanej na klienta organizacji w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę
  9. Budowa efektywnej struktury grupy kapitałowej dopasowanej do potrzeb biznesowych